Jönköpings kommun

Upptech STÄNGT i sommar

Upptechs flagga mot blå himmel.

På grund av riskerna med Corona-viruset är Upptech fortsatt stängt i sommar.

Beslutet grundas på en samlad bedömning av utbildningsförvaltningens skolläkare, förvaltningschef och Upptechs verksamhetschef. Upptech är redan idag stängt för allmänheten. Beslutet gäller tills vidare tills annan information ges.

Detta gäller:

  • Experimenthallen och trafikparken är stängd för allmänheten tills vidare.
  • Upptech är stängt för besök av fritidsgrupper i sommar.
  • Vi tar t.o.m. torsdag vecka 25 emot skolklasser och fritidsgrupper, men vi anpassar besöken så att vi följer de riktlinjer som gäller. Vi genomför inga planetarievisningar eller skolteman som innehåller planetarievisningar. Max 50 personer samtidigt i Upptechs lokaler.
  • Det går fortfarande bra att boka lokal för föreningsstämma och liknande möten. Max 50 personer samtidigt i Upptechs lokaler.
  • Teknikkollo genomförs som planerat.
  • Ett nytt beslut om öppethållande tas i augusti.

Vi uppdaterar denna sida vid behov.

Samlad information om coronaviruset finns på Jönköpings kommuns webbplats.

Information om coronaviruset på Jönköpings kommuns webbplatslänk till annan webbplats

För mer information om Upptechs verksamhet kontakta:

Linda Samuelsson, ansvarig KomTek och SPACET, tfn 036-10 23 35

Marcus Burghauser, ansvarig för Upptechs barnkalas, tfn 036-10 24 52

Maria Vilsek, ansvarig för NTA, tfn 036- 10 23 32

Lovisa Bjelkvik, ansvarig för den pedagogiska verksamheten, tfn 036- 10 60 16

Barbro Jarl, konferens och externa bokningar, tfn 036- 10 23 33