Jönköpings kommun

Fortbildning för pedagoger

Vuxna som studerar.

Välkommen på kompetensutveckling och inspiration inom programmering, teknik, naturvetenskap och matematik på Upptech.

Utbildningarna genomförs antingen på Upptech eller på annan av er önskad plats. Vi anpassar utbildningarna efter era önskemål. Vi erbjuder halv- eller heldagsfortbildningar.

Vi vänder oss till pedagoger i alla skolformer även anpassad grundskola, resursskola och liknande.

 • Antal: 8-30 deltagare per tillfälle. Material och arbetskompendie ingår.
 • Pris: Halvdag 350 kr/person, heldag 700 kr/person (exkl. moms). Minimiavgift 8 deltagare (2800 kr halvdag/5600 kr heldag).
  Vid utbildning på annan plats inom Jönköpings kommun tillkommer 200 kr i framkörningsavgift. Vid avbokning mindre än en vecka före bokat datum debiteras halva kostnaden.

Digitala hjälpmedel i naturvetenskap och teknik

Halvdag för lärare i F-åk3, åk 4–6 och Fritidslärare

Upptech erbjuder fortbildning i hur man kan använda digitala hjälpmedel i sin undervisning . Anpassat för pedagoger som undervisar i naturvetenskap och teknik i förskoleklass till åk 6.

Vi visar hur man kan arbeta med digitala hjälpmedel i klassrummet genom att använda appar och andra metoder som stöd för att utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för naturvetenskap och teknik. Vi kommer att beröra områden såsom kartor, meteorologi, rymden och vardagsteknik.

Digital ute

Halvdag för pedagoger i förskola - åk 9

En kompetensutbildning i att arbeta med digitala hjälpmedel och resurser i den utomhuspedagogiska verksamheten i förskolan eller skolan. Halvdagsutbildningen rymmer teori, praktiska övningar, diskussion, inspiration och kollegialt lärande.

Som pedagog möter du barn och unga som vuxit upp med digitala verktyg och resurser som en naturlig del i uppväxtmiljön. Det påverkar deras sätt att lära, tänka och förhålla sig till sin omgivning. Genom att inkludera digitala verktyg i lärmiljön kan vi möta den nyfikenhet som redan finns hos barnen och därigenom ge dem fler olika begrepp och möjligheter. Utbildningen genomförs till största delen utomhus. Lärplattor finns att låna.

Denna fortbildning genomförs av Naturskolan.

Fysik på lekplatsen

Halvdag för pedagoger i förskola – åk 6

Lekplatsen erbjuder många möjligheter att studera fysik med hela kroppen och att själv undersöka några av fysikens grundläggande principer.

Vi erbjuder en inspirerande dag om hur du som lärare kan utgå från en lekplats i din undervisning. Inne på Upptech bygger vi upp en lekplats där du får möjlighet att testa fysikens lagar och lära dig mer om teorin bakom. Tag på dig kläder som du lätt kan röra dig i!

Hållbar ute

Halvdag för pedagoger F-åk 3, åk 4–6, åk 7-9 och Fritidslärare

Hållbar utveckling betyder att vi ska hushålla med jordens resurser så att det räcker till de som ska leva på jorden efter oss. Alla kan göra någonting för att bidra till en hållbar utveckling och första steget är att bli medveten om vårt sätt att leva och hur de val vi gör påverkar jordklotet.

I denna fortbildning gör vi övningar som handlar om de globala målen;

 • ekologiskt fotavtryck
 • olika material
 • vikten av återvinning

Rörelse, samarbete och glädjefyllda aktiviteter om ett aktuellt och viktigt ämne utlovas!

Denna fortbildning genomförs utomhus med Naturskolan.

Mer friluftsliv i skolan

Två heldagar, för lärare i grundskolan (F-9), exempelvis lärare i NO, Idrott och hälsa och fritidspedagoger

Detta är en årligen återkommande fortbildning som erbjuds på flera orter i Sverige, där Jönköping är en av dem.

Det är två heldagar där dag 1 har fokus på friluftsliv och utomhuspedagogik och dag 2 har fokus på fiske och vatten.

I Jönköping hålls fortbildningen av Naturskolan vid ett bestämt tillfälle varje år. Fortbildningen är ett samarbete mellan Naturskoleföreningen, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen.

Anmälan görs via Naturskyddsföreningen. Mer information, datum och anmälan hittar du här på Naturskyddsföreningens webbplats Länk till annan webbplats.

Räkna UTe

Halvdag, utomhuspedagogisk inriktning för pedagoger inom förskola och F-åk 3

Arbeta med matematik utomhus. Halvdagsutbildningen rymmer praktiska aktiviteter, diskussion, inspiration och kollegialt lärande. Fortbildningen ger de positiva fördelarna med utevistelse, inlärning med flera sinnen och kunskaper om natur och miljö.

”Räkna UTe 1” för förskolan och förskoleklass utgår från delarna strukturera rummet, lokalisera och designa från Skolverkets moduler för matematik i förskolan. Vi gör övningar som handlar om att sortera och ordna föremål. Vi tittar och känner på geometriska former.

”Räkna UTe 2” för årskurs 1 till och med årskurs 3 innehåller aktiviteter med de olika räknesätten, talordning, geometriska former, omkrets mm. Vi använder oss av enklare material som vi tror redan finns på skolorna, som exempelvis koner, hopprep och tärningar.

Denna fortbildning genomförs av Naturskolan.

Skapa digitala och fysiska modeller

Halvdag för pedagoger i åk 1-9

Ska din klass starta upp ett teknikutvecklingsarbete? Behöver ditt upplägg utvecklas till att även innehålla digitala och fysiska modeller?

 • Vi ger förslag på hur du kan få in, använda och skapa digitala modeller i din undervisning.
 • Vi erbjuder utbildning i Tinkercad.
 • Vi visar hur man kan infoga de digitala modellerna i skriftliga arbeten eller rapporter.
 • Vi erbjuder också att ni skriver ut modellerna i våra 3D-skrivare. Till vissa arbeten passar det bättre att använda vår laserskärare.

Utomhusprogrammering

Halvdag för pedagoger F-åk 3, åk 4–6 och Fritidslärare

Upptech erbjuder fortbildning inom programmering för pedagoger som undervisar i förskoleklass till åk 6. Vi arbetar analogt utomhus under en halvdag.

Vi visar hur man kan arbeta med programmering utomhus för nybörjare. Vi går igenom grundläggande begrepp inom programmering. Med enkla hjälpmedel som pilkort, hopprep och naturmaterial testar vi olika övningar kopplade till läroplanen. I utomhusprogrammering använder vi oss av analog programmering dvs. programmering utan surfplattor, datorer och olika robotmodeller.

Programmering, Bygg och programmera med LEGO WeDo 2.0

Hel- eller halvdag, för pedagoger inom förskola-9.

Vi visar hur man kan använda LEGOs material WeDo i undervisningen.

Utbildningen genomförs antingen på Upptech eller på annan av er önskad plats. All fortbildning är kopplad till gällande läroplaner.

Programmering, Scratch grundkurs

Hel- eller halvdag, för pedagoger inom förskola-9.

I denna utbildning lär ni er grunderna i programmering genom att använda gratisprogrammet Scratch. Med hjälp av datorer skapar ni ett enkelt dataspel där ni själva bestämmer hur spelet ska se ut och vad det ska handla om. Medtag egen dator med tillgång till Scratch. Programmet Scratch måste hämtas hem innan utbildningstillfället.

Utbildningen genomförs antingen på Upptech eller på annan av er önskad plats. All fortbildning är kopplad till gällande läroplaner.

Programmering, Scratch Jr

Hel- eller halvdag, för pedagoger inom förskola-9.

Med hjälp av gratisprogrammet Scratch Junior lär ni er grundläggande blockprogrammering. Vid programmeringen görs en liten film. Vi lär er bl.a. att klippa in ansikten i figurer, ta bilder som sedan blir bakgrunder i filmen samt diskuterar hur vi kan använda programmet i undervisningen. ScratchJr går att använda från tidig ålder men även för äldre nybörjare. Medtag egen surfplatta. Appen ScratchJr hämtas hem innan utbildningstillfället.

Utbildningen genomförs antingen på Upptech eller på annan av er önskad plats. All fortbildning är kopplad till gällande läroplaner.

Programmering Scratch med matematikanknytning

Hel- eller halvdag, för pedagoger inom förskola-9.

Vi använda programmet Scratch och knyter programmeringen till matematik. Kräver grundläggande kunskaper i programmet Scratch. Medtag egen dator med tillgång till Scratch.

Utbildningen genomförs antingen på Upptech eller på annan av er önskad plats. All fortbildning är kopplad till gällande läroplaner.

Programmering, Lego EV3

Hel- eller halvdag, för pedagoger inom förskola-9.

Lego EV3
En utbildning där ni får små korta uppdrag som ni löser genom att programmera Lego EV3-robotar. Ni lär er grunderna i blockprogrammering och använder robotens olika sensorer, inga förkunskaper krävs. Vi använder Upptechs datorer och robotar.

Utbildningen genomförs antingen på Upptech eller på annan av er önskad plats. All fortbildning är kopplad till gällande läroplaner.

Programmering, Blockprogrammering med olika robotmodeller

Hel- eller halvdag, för pedagoger inom förskola-9.

Vi går igenom grunderna i blockprogrammering genom att programmera enkla robotmodeller t.ex. Blue-Bot, Dash & Dot, Ollie, Cubetto. Dessa robotmodeller går att använda från lägre åldrar men kan vara en bra väg in för att förstå sig på programmering på ett handgripligt sätt. Det är bra om man har med egen surfplatta. Vissa appar måste hämtas hem innan utbildningstillfället, vilka meddelas innan.

Utbildningen genomförs antingen på Upptech eller på annan av er önskad plats. All fortbildning är kopplad till gällande läroplaner.

Programmering, Python

Halvdag, för pedagoger inom 7-9 och gymnasiet.

Vi ger dig en inblick i textprogrammeringens värld med Python som grund. Vi går igenom grundläggande kodning så att du kan göra egna enkla program. Fortbildningen riktar sig till främst till nybörjare inom textprogrammering.

Programmering, Makey makey

Hel- eller halvdag, för pedagoger inom förskola-9.

En utbildning där du får testa att styra datorn på ett helt nytt sätt. Med hjälp av Makey makey ger du datorn helt nya möjligheter. Bygg din egen spelkontroll av en banan eller tillverka ett trumset av rotfrukter, vi prövar olika sätt att styra datorn. Ta gärna med egen dator.

Utbildningen genomförs antingen på Upptech eller på annan av er önskad plats. All fortbildning är kopplad till gällande läroplaner.

Programmering, Micro:bit

Hel- eller halvdag, för pedagoger inom förskola-9.

En utbildning där ni får prova programmering med hjälp av micro:bit. Ni lär er grunderna och får tillämpa dem för att göra program. Inga förkunskaper krävs. Uppgifternas svårighetsgrad anpassas efter individ och grupp.

Utbildningen genomförs antingen på Upptech eller på annan av er önskad plats. All fortbildning är kopplad till gällande läroplaner.

Kontaktpersoner
Ulrika Franke
Tfn 036-10 64 97
E-post ulrika.franke@jonkoping.se