Jönköpings kommun

Att programmera med workshops

Microbit och hörlurar.

På uppdrag av Skolverket erbjuder Upptech - Jönköping Science Center en workshopsserie med introduktion och handledning i programmering. Välj mellan att få utbildning i Scratch, Python eller Micro:Bit. Utbildningen är fullbokad!

Den här workshopserien ger en introduktion till programmering i Scratch, Python eller Micro:Bit. Kursen varvar teori med praktiskt arbete och ger utrymme till kollegialt utbyte och lärande. Workshopserien bygger på Skolverkets webbkurs "Att programmera"

Innehåll och mål

Kursen lägger grunden för fortsatt kompetensutveckling och arbete med att skapa, läsa, felsöka, testa och förbättra programkod, samt att reflektera över hur programmering kan användas i undervisningen.

Målgrupp och förkunskaper

Workshopsserien riktar sig i första hand till lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4-9, gymnasiet samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Workshopserien är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.

Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematik- eller tekniklärare.

Inga förkunskaper i programmering krävs men det är en fördel om deltagarna har gått Skolverkets webbkurs "Att programmera" eller har motsvarande kunskaper.

Till webbkursen Att programmeralänk till annan webbplats »»»

Kostnad och utrustning

Workshopserien finansieras av Skolverket. Deltagande huvudmän/rektorer ansvarar för att skapa förutsättningar för lärares kompetensutveckling genom att avsätta tid och se till att utrustning finns.

Genomförande och anmälan - utbildningen är fullbokad!

Den här workshopserien erbjuds till huvudmän/rektorer för både kommunala och fristående verksamheter. Kursen genomförs i september-november 2020, varav fyra workshops genomförs på Upptech. Sammanlagd tidsåtgång inklusive fysiska träffar är cirka 20 timmar. Tid och plats för workshops bestäms i samarbete mellan rektor/huvudman och Upptech. För att kursen ska kunna starta krävs minst 20 deltagare.

På Skolverkets hemsida finns mer information om workshopserien.

Att programmera med workshopslänk till annan webbplats »»»