Jönköpings kommun

Workshopsserie i programmering - våren 2022

Fyra personer sitter runt en dator. Bild från Skolverkets webbplats.

På uppdrag av Skolverket erbjuder Upptech - Jönköping Science Center en workshopsserie med introduktion och handledning i programmering. Välj mellan att få utbildning i delkurserna Om programmering eller Att programmera spår Scratch, Python eller Micro:Bit.

Den här är den tredje workshopserien Upptech genomför och den omfattar delkurserna Om programmering eller Att programmera spår Scratch, Python och Micro:Bit. Kursen varvar teori med praktiskt arbete och ger utrymme till kollegialt utbyte och lärande. Workshopsserien bygger på Skolverkets webbkurser Om programmering och Att programmera.

Bra upplägg, den har fått mig att börja våga programmera med eleverna.

Skönt med hjälp när det var lite klurigt.

Innehåll och mål

Kursen lägger grunden för fortsatt kompetensutveckling och arbete med att skapa, läsa, felsöka, testa och förbättra programkod, samt att reflektera över hur programmering kan användas i undervisningen.

Delkursen Om programmering

Om programmering är en grundläggande webbkurs som riktar sig till alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen. Workshopsserien erbjuder stöd och inspiration i ett första möte med programmering.

Workshopserien riktar sig i första hand till förskollärare, lärare som undervisar i årskurs F-3, lärare i fritidshem, lärare i matematik eller teknik i årskurserna 4-6, lärare som undervisar i grundsärskolan årskurs 1-6. Även lärare som undervisar i andra ämnen, årskurser eller skolformer och som vill lära sig grunderna i programspråken kan delta.

Inga förkunskaper i programmering krävs för att gå kursen.

Delkursen Att programmera

Kursen Att programmera omfattar spåren Scratch, Python eller Micro:Bit där du väljer ett av spåren.

Workshopsserien riktar sig i första hand till lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4-9, gymnasiet samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Workshopsserien är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.

Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematik- eller tekniklärare. Inga förkunskaper i programmering krävs men det är en fördel om deltagarna har gått Skolverkets webbkurs Om programmering eller har motsvarande kunskaper.

Kostnad och utrustning

För deltagarna är utbildningen kostnadsfri. Workshopsserien finansieras av Skolverket. Deltagande huvudmän/rektorer ansvarar för att skapa förutsättningar för lärares kompetensutveckling genom att avsätta tid och se till att utrustning finns.

Genomförande

Den här workshopsserien erbjuds till huvudmän/rektorer för både kommunala och fristående verksamheter.

Intresseanmälan

Länk till intresseanmälan finns via den gröna länkknappen på denna sida. OBS! Det finns max 30 platser.

Datum för workshops

Kursen genomförs under våren 2022, varav fyra workshops genomförs på Upptech.

Preliminära datum: 23/2, 10/3, 29/3 och 27/4 2022.

Tid: kl 14-16

Träffarna genomförs i första hand på plats på Upptech men med möjlighet att delta via Teams.

Sammanlagd tidsåtgång inklusive fysiska träffar är cirka 20 timmar. Tid och plats för workshops bestäms i samarbete mellan rektor/huvudman och Upptech.

Sista datum för intresseanmälan är fredag 21/1 2022.

På Skolverkets hemsida finns mer information om workshopserien.

Kontakt

Till och med januari 2022 Lovisa Bjelkvik, pedagogisk ansvarig
e-post lovisa.bjelkvik@jonkoping.se
tfn 036- 10 60 16

Från och med februari 2022 Adam Starck, chef Upptech
e-post adam.starck@jonkoping.se
tfn 036- 10 60 77