Jönköpings kommun

Teman med Naturskolan

Ett webbägg och en flugsvamp

Naturskolan erbjuder teman som berör skolämnen som biologi, svenska, idrott och hälsa. Naturskolans teman genomförs utomhus.

Teman med Naturskolan

Vi erbjuder lektioner med olika teman som är anpassade efter årskurs. Våra aktiviteter är kopplade till Läroplanen och täcker in flera skolämnen. Rörelse och friluftsliv ingår som en naturlig del i våra lektioner.

Kostnad

Lektioner med Naturskolan kostar 25 kr/elev, med en minimiavgift på 450 kr. Vi tar emot max 25 elever per grupp. Större grupper kan dela upp sig och komma olika tider.

När Naturskolan åker ut till en skola eller förskola tillkommer en framkörningsavgift på 200 kr.

För skolor som inte tillhör utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun gäller andra priser. Ta kontakt med oss för uppgift om detta.

Du kan boka ditt besök på Naturskolan genom att kontakta oss via telefon eller e-post.

Kontakt Naturskolan
Sabine Lind
Tfn 036- 10 24 76
E-post sabine.lind@jonkoping.se