Jönköpings kommun

Teman med Naturskolan

Ett webbägg och en flugsvamp

Naturskolan erbjuder teman som berör skolämnen som biologi, svenska, idrott och hälsa. Naturskolans teman genomförs utomhus. Boka skolbesöket i vår digitala bokningskalender.

Teman med Naturskolan

Vi erbjuder lektioner med olika teman som är anpassade efter årskurs. Våra aktiviteter är kopplade till Läroplanen och täcker in flera skolämnen. Rörelse och friluftsliv ingår som en naturlig del i våra lektioner.

Våra skolteman är kostnadsfria för kommunala skolor i Jönköpings kommun

Kostnadsfria skolteman gäller för kommunala förskolor, grundskolor och gymnasier i Jönköpings kommun. Kommunala skolor har även gratis entré till Upptechs experimenthall.

Teman som uförs på annan plats än på Upptech debiteras med en framkörningsavgift på 200 kronor/tillfälle för skolor inom Jönköpings kommun.

För friskolor samt skolor från andra kommuner gäller temaavgift 25 kr/elev + moms. För dessa skolor tillkommer även gruppentréavgift 40 kr/person + moms.

Boka besöket på vår annmälningssida

Skolbesök ska bokas i vår bokningskalender. Alla lediga dagar och tider läggs in i kalendern. Även friskolor och skolor från andra kommuner kan använda bokningskalendern. Skriv skolans namn i avsedd ruta och mer kontaktuppgifter i meddelanderutan.

Kontakt Naturskolan på Upptech
Ann Stolsner
Tfn 036- 10 22 72
E-post ann.stolsner@jonkoping.se