Jönköpings kommun

Kalendarium NTA

Här finns NTA:s aktiviteter och viktiga datum under året.

Kalendarium 2021 för NTA Jönköping

Datum

Aktivitet

Tid

Plats

21/4

NTA-ansvarig träff grundskolan

kl 15 -16:30

Digitalt på Teams

22/4

NTA-ansvarig träff grundskolan

kl 15 -16:30

Digitalt på Teams

29/4

NTA-ansvarig träff grundsärskolan

kl 15 -16:15

Digitalt på Teams

17/5

OBS! Sista dag för anmälan till NTA för grundskolans temalådor och temautbildningar

För läsåret 21/22

Kontakta Maria Vilsek vid frågor

8-10/6

Upphämtning av NTA-lådor

Enligt schema

Alla skolor

23 - 25/8

Utkörning för ht -21

Enligt schema

Alla

skolor

8-10/12

Hämtning av NTA-lådor

Enligt schema (se flik Temalådor NTA)

Alla skolor

Kontaktperson
Mia Vilsek, NTA-samordnare
Tfn 036-10 23 32
E-post maria.vilsek@jonkoping.se