Jönköpings kommun

NTA, naturvetenskap och teknik för alla

Många NTA-lådor i en lastbil.

NTA står för naturvetenskap och teknik för alla. Det är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare.

NTA ger pedagoger möjlighet att arbeta laborativt med naturvetenskap och teknik från förskola upp till årskurs 9. Det finns 21 olika teman indelade efter ålder och ämnen.

För att få jobba med ett tema måste pedagogen först gå en utbildning. Till temat hör en handledning för pedagoger och en låda med allt det material barngruppen eller klassen kommer att behöva. Tanken är att göra NO och teknik tillgängligt för alla barn och elever.

NTA Skolutveckling drivs på nationell nivå och är ett stöd till Sveriges skolor och förskolor när det gäller naturvetenskap och teknik. I Jönköpings kommun jobbar alla kommunala grundskolor med NTA.

Föreningens medlemmar utgörs av skolhuvudmän, både kommuner och friståend. Varje medlem skapar sin egen NTA-organisation. NTA Skolutveckling ger stöd till Jönköpings kommun genom en regional organisation och med utbildningar för samordnare, utbildare och utvecklingsgrupper.

Kontakt
Maria Vilsek
Tfn 036-10 23 32
E-post maria.vilsek@jonkoping.se