Jönköpings kommun

Teman för åk 4-6

En microbit, hörlurar och en dator

Vi har en rad olika teman som är utformade för åk 4-6. Vi skräddarsyr även teman och temadagar efter era önskemål. Välkomna att höra av er!

Broar (åk 4-6)

Vi börjar med att tillsammans titta på hur olika broar ser ut och hur de är konstruerade. Vi tittar på hållfasthet och stabilitet samt jämför olika material, till exempel trä, papper och pasta. I temat arbetar man också praktiskt i ett stationssystem där ni i mindre grupper får konstruera olika sorters broar.

 • Max 25 elever
 • Tid: 90 minuter

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för Teknik årskurs 4-6:

 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel broar.
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
 • Mål 11. Hållbara städer och samhällen.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030länk till annan webbplats

Energijakten (åk 5)

Vi behöver energi till massor av saker, men varifrån kommer egentligen energin som vi använder och hur använder du den i din vardag?

Vår målsättning är att alla elever i årskurs 5 i Jönköpings kommun ska få möjlighet att delta i Energijakten!

Temabesöket på Upptech inleds med kort information och sedan delar vi in oss i två grupper och arbetar vid olika stationer med energiomvandlingar. Stanna gärna kvar efter temat och leta energiomvandlingar vid olika stationer i vår experimenthall.

För skolor inom Jönköpings kommun bekostas temat av Jönköping Energi. För privata skolor tillkommer avgift för entré till Upptech.

Energijakten ingår i Klimatsmart.

 • Max 25 elever
 • Tid: 1h 30 minuter

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för Biologi årskurs 4-6:

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

I centralt innehåll för Fysik årskurs 4-6:

 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

I centralt innehåll för Kemi årskurs 4-6:

 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

I centralt innehåll för Teknik årskurs 4-6:

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Temat sponsras av Jönköping Energi.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 7. Hållbar energi för alla.
 • Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
 • Mål 11. Hållbara städer och samhällen.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030länk till annan webbplats

I skafferi och städskåp (åk 4-6)

Genom olika uppdrag gör vi spännande och roliga experiment. Vi pratar om socker i mat och om vad olika livsmedel och rengöringsmedel kan innehålla. Eleverna får genomföra Trommers prov som visar på socker i livsmedel. De får även mäta pH-värdet i olika produkter.

Tips! Passar bra att ha som en avslutning på arbetet med NTA-temat Matens kemi.

 • Max 25 elever
 • Tid: 1 h 30 minuter

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för kemi årskurs 4-6:

 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Enkla systematiska undersöklningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl som med digitala verktyg.

Lekplatsfysik (åk 4-6)

Lekplatsfysik är ett utlåningsmaterial som handlar om kraft och rörelse. Kan med fördel användas på lekplatsen i Upptechs närområde.

Lekplatsen erbjuder många möjligheter att studera fysik med hela kroppen och själv undersöka några av fysikens grundläggande principer. Lådan Lekplatsfysik är tänkt att vara ett stöd för dig som lärare om du vill testa att utgå från en lekplats i din undervisning.

Boka lådan under en dag. Det är kostnadsfritt.

I lådan finns praktiskt material samt lektionsupplägg kring lekplatsfysik utifrån kraft och rörelse. Använd lådan på lekplatsen som ligger i anslutning till Upptech (Kålgårdens lekplats).

Handledning till lekplatsfysiken skickas ut med mejl tillsammans med bokningsbekräftelsen.

Lådan bokas genom att ringa Upptech.

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för fysik årskurs 4-6:

 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Programmera med Dash (åk 4-6)

Vi hjälper er att komma igång med programmering! Roboten Dash ska lösa några olika uppdrag. Vi löser det genom enkel blockprogrammering med hjälp av våra iPads.

 • Max 20 elever
 • Tid: 60 minuter

Temat kan bokas flera gånger med en ökad progression.

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för Teknik årskurs 4-6:

 • Några av datorns delar och deras funktioner och hur datorer styrs av program.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

I centralt innehåll för Matematik årskurs 4-6:

 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 5. Jämställdhet.
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030länk till annan webbplats

Programmera med Scratch Junior (åk 4-6)

Vi använder oss av programmet Scratch Junior där man på ett enkelt och lekfullt sätt lär sig grunderna i programmering. Med hjälp av våra iPads lär ni er programmering här på plats som ni sedan kan fortsätta med i klassrummet. Scratch Junior kan även användas på andra surfplattor.

 • Max 20 elever
 • Tid: 60 minuter

Temat kan bokas flera gånger med en ökad progression.

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för Teknik årskurs 4-6:

 • Några av datorns delar och deras funktioner och hur datorer styrs av program.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

I centralt innehåll för Matematik årskurs 4-6:

 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 5. Jämställdhet.
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030länk till annan webbplats

Programmera med Scratch (åk 4-6)

I detta tema lär ni er grunderna i programmering genom att använda Scratch. Med hjälp av datorer skapar ni ett enkelt dataspel där ni själva bestämmer hur spelet ska se ut och vad det ska handla om.

 • Max 20 elever
 • Tid: 60 minuter

Temat kan bokas flera gånger med en ökad progression.

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för Teknik årskurs 4-6:

 • Några av datorns delar och deras funktioner och hur datorer styrs av program.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

I centralt innehåll för Matematik årskurs 4-6:

 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 5. Jämställdhet.
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030länk till annan webbplats

Programmera med LEGO NXT (åk 4-6)

Roboten NXT ska åka en hinderbana. Lös uppdraget genom att programmera en LEGO Mindstorms NXT-robot. Ni lär er grunderna i blockprogrammering, inga förkunskaper krävs. Uppgifternas svårighetsgrad är lätta att anpassa för både individ och grupp.

 • Max 20 elever
 • Tid: 60 minuter

Temat kan bokas flera gånger med en ökad progression.

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för Teknik årskurs 4-6:

 • Några av datorns delar och deras funktioner och hur datorer styrs av program.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

I centralt innehåll för Matematik årskurs 4-6:

 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 5. Jämställdhet.
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030länk till annan webbplats

Programmera med micro:bit (åk 4-6)

Ett tema där ni får prova programmering med hjälp av micro:bit. Ni lär er grunderna och får tillämpa dem i spännande utmaningar. Inga förkunskaper krävs. Uppgifternas svårighetsgrad anpassas efter individ och grupp.

 • Max 20 elever
 • Tid: 60 minuter

Temat kan bokas flera gånger med en ökad progression.

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för Teknik årskurs 4-6:

 • Några av datorns delar och deras funktioner och hur datorer styrs av program.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

I centralt innehåll för Matematik årskurs 4-6:

 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 5. Jämställdhet.
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030länk till annan webbplats

Galileos kikare, Rymden (åk 4-6)

Vi startar med ett historiskt drama i teatern där vi träffar historiska personer som under åren haft olika syn på universum och universums uppbyggnad. Därefter guidas ni på stjärnhimlen i vårt planetarium.

Max 25 elever

Tid: 50 minuter

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för fysik årskurs 4-6:

 • Några historiska och nutida upptäkter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Olika beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelse i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Människan i rymden.

Planetarievisning, Rymden (åk 4-6)

I vårt planetarium pratar vi om vad vi ser på himlen, vårt solsystem, stjärnor, stjärnbilder och stjärnors liv.

 • Max 25 elever
 • Tid: 45 minuter

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för fysik årskurs 4-6:

 • Några historiska och nutida upptäkter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Olika beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelse i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Människan i rymden.

Upptech
Tfn 036-10 60 77
E-post upptech@jonkoping.se

Kontaktperson
Lovisa Bjelkvik
Tfn 036-10 60 16
E-post lovisa.bjelkvik@jonkoping.se