Jönköpings kommun

Teman för åk F-3

En grön låtsasdrake och många provrör

Vi har en rad olika teman som är utformade för för förskoleklass till årskurs 3. Vi skräddarsyr även teman och temadagar efter era önskemål. Välkomna att höra av er!

Bang & Lufsen, ljudtema (åk F-2)

Träffa figurerna Bang & Lufsen som visar experiment och förklarar vad ljud är, hur det uppstår och hur vi uppfattar ljud. Temat innehåller teater och experimenterande i Upptechs experimenthall samt i grupprum.

 • Max 16 barn
 • Tid: 60 minuter

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för naturorienterande ämnen årskurs 1-3:

 • Människans upplevelser av ljud med hjälp av olika sinnen.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Bland lösningar och blandningar (åk 1-3)

Vad händer egentligen när vi lagar mat och bakar? Vi tittar på vad som kemiskt händer vid bakning och matlagning. Eleverna får även testa hur olika ämnen löser sig i vatten och de får med sig ett spännande uppdrag att lösa i skolan.

Tips! Passar bra att arbeta med i anslutning till NTA-temat Förändringar.

 • Max 25 elever
 • Tid: 75 minuter


Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för Naturorienterande ämnen årskurs 1-3:

 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Enkla maskiner, tekniktema (åk F-3)

I tekniktemat de enkla maskinerna/de mäktiga fem går vi igenom de enkla maskinerna och hur de fungerar (kilen, skruven, hävstången, hjulet och det lutande planet.) Därefter får eleverna olika uppdrag att lösa där de praktiskt ska använda sig av de enkla maskinerna. De får bygga och pröva med hjälp av ett tekniklego. Efter lektionen hos oss kan ni gärna fortsätta experimentera ute i hallen och lära mer om de enkla maskinerna, vi har flera experiment där de finns med.

 • Max: 26 elever
 • Tid: 60 minuter

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för Teknik årskurs 1-3:

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Dokumentation i form av fysiska modeller.

I centralt innehåll för Naturorienterande ämnen årskurs 1-3:

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Från tallrik till potta (åk 2-3)

Vi möter Digestiva som är vår egen mat och tarmkanal. Digestiva har mycket att berätta om både mat och om vad som händer i kroppen när vi ätit. Eleverna får följa och hjälpa en köttbulles väg från tallriken till pottan.

 • Max 25 elever
 • Tid: 50 min

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för Naturorienterande ämnen årskurs 1-3:

 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Människans upplevelser av smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 3. God hälsa och välbefinnande.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030länk till annan webbplats

Kemidraken Berta (F)

Draken Berta älskar när det bubblar och pyser och blir olika färger i hennes experiment. Berta längtar efter att göra experimenten tillsammans med barnen. Barnen får hjälpa Berta att förbereda en fest för drakarna i Draklandet. Om vi har tur visar hon barnen hur hon sprutar eld.

 • Max 20 barn
 • Tid: 50 minuter

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för Naturorienterande ämnen årskurs 1-3:

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Enkla lösningar och blandningar...
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Lekplatsfysik (åk F-3)

Lekplatsfysik är ett utlåningsmaterial som handlar om kraft och rörelse. Kan med fördel användas på lekplatsen i Upptechs närområde.

Lekplatsen erbjuder många möjligheter att studera fysik med hela kroppen och själv undersöka några av fysikens grundläggande principer. Lådan Lekplatsfysik är tänkt att vara ett stöd för dig som lärare om du vill testa att utgå från en lekplats i din undervisning.

Boka lådan under en dag. Det är kostnadsfritt.

I lådan finns praktiskt material samt lektionsupplägg kring lekplatsfysik utifrån kraft och rörelse. Använd lådan på lekplatsen som ligger i anslutning till Upptech (Kålgårdens lekplats).

Handledning till lekplatsfysiken skickas ut med mejl tillsammans med bokningsbekräftelsen.

Boka lådan genom att ringa Upptech.

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för Naturorienterande ämnen årskurs 1-3:

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

I centralt innehåll för Teknik årskurs 1-3:

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser.

Programmera med Blue-Bot (åk F-3)

Vad är programmering och hur fungerar det? På ett lekfullt sätt lär ni er hur programmering fungerar. Ni får lösa olika uppdrag med hjälp av "Skattkartan" eller i "Blue-Bot-staden" . Med hjälp av Blue-Bots lär ni er grunderna i blockprogrammering.

 • Max 20 barn
 • Tid: 60 minuter

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för Teknik årskurs 1-3:

 • Att styra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av bilder samt digitala modeller.

I centralt innehåll för matematik årskurs 1-3:

 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 5. Jämställdhet.
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030länk till annan webbplats

Programmera med WeDo (åk 1-3)

Grundkurs: Vi bygger och programmerar en WeDo-robot för att lösa en uppgift. Eleverna får följa en ritning för att konstruera sin robot från grunden. Sedan får de lägga till nödvändig kod så att roboten kan utföra enklare uppdrag.

Fortsättningskurs: Utifrån ett uppdrag ska vi hjälpa till att lösa ett miljöproblem. Enkel blockprogrammering kombinerat med hållbar utveckling!

 • Max 20 barn
 • Tid: 60 minuter

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för Teknik årskurs 1-3:

 • Att styra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av bilder samt digitala modeller.

I centralt innehåll för matematik årskurs 1-3:

 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 5. Jämställdhet.
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030länk till annan webbplats

Programmera med Scratch Junior (åk F-3)

 • Vi hjälper er att komma igång med programmering! Vi använder oss av programmet Scratch Junior där man på ett enkelt och lekfullt sätt lär sig grunderna i programmering genom att göra en liten film. Med hjälp av våra iPads lär ni er programmering här på plats som ni sedan kan fortsätta med i klassrummet. Scratch Junior kan även användas på andra surfplattor.Max 20 barn
 • Tid: 60 minuter

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för Teknik årskurs 1-3:

 • Att styra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av bilder samt digitala modeller.

I centralt innehåll för matematik årskurs 1-3:

 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 5. Jämställdhet.
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030länk till annan webbplats

Rymden, Lilla björn, Orion och Astronauten (åk 1-3)

Vi träffar de välkända stjärnbilderna som berättar om sig själva. Uppe i planetariet berättar Astronauten om vår galax, stjärnornas liv och vad en stjärna egentligen är. Vi ser också på några stjärnbilder ur grekisk/romersk mytologi.

 • Max: 25 elever
 • Tid: 50 minuter

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för Naturorienterande ämnen årskurs 1-3:

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Solkatten söker efter regnbågen (åk F-1)

Vi undersöker ljusets egenskaper och experimenterar tillsammans med Solkatten och tittar på alla hennes häftiga prylar. Barnen får även tillverka en liten sak som de får ta med sig hem.

Max 20 barn

Tid: 45 min.

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för Naturorienterande ämnen årskurs 1-3:

 • Människans upplevelser av ljus med hjälp av olika sinnen.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

I centralt innehåll för Teknik årskurs 1-3:

 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Upptech
Tfn 036-10 60 77
E-post upptech@jonkoping.se

Kontaktperson
Lovisa Bjelkvik
Tfn 036-10 60 16
E-post lovisa.bjelkvik@jonkoping.se