Jönköpings kommun

Teman för åk F-3

En grön låtsasdrake och många provrör

Vi har en rad olika teman som är utformade för för förskoleklass till årskurs 3. Vi skräddarsyr även teman och temadagar efter era önskemål. Välkomna att höra av er!

Enkla maskiner, tekniktema (åk F-3)

I tekniktemat de enkla maskinerna/de mäktiga fem går vi igenom de enkla maskinerna och hur de fungerar (kilen, skruven, hävstången, hjulet och det lutande planet.) Därefter får eleverna olika uppdrag att lösa där de praktiskt ska använda sig av de enkla maskinerna. De får bygga och pröva med hjälp av ett tekniklego. Efter lektionen hos oss kan ni gärna fortsätta experimentera ute i hallen och lära mer om de enkla maskinerna, vi har flera experiment där de finns med.

 • Max: 26 elever
 • Tid: 60 minuter

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för Teknik årskurs 1-3:

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Dokumentation i form av fysiska modeller.

I centralt innehåll för Naturorienterande ämnen årskurs 1-3:

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Lekplatsfysik (åk F-3)

Lekplatsfysik är ett utlåningsmaterial som handlar om kraft och rörelse. Kan med fördel användas på lekplatsen i Upptechs närområde.

Lekplatsen erbjuder många möjligheter att studera fysik med hela kroppen och själv undersöka några av fysikens grundläggande principer. Lådan Lekplatsfysik är tänkt att vara ett stöd för dig som lärare om du vill testa att utgå från en lekplats i din undervisning.

Boka lådan under en dag. Det är kostnadsfritt.

I lådan finns praktiskt material samt lektionsupplägg kring lekplatsfysik utifrån kraft och rörelse. Använd lådan på lekplatsen som ligger i anslutning till Upptech (Kålgårdens lekplats).

Handledning till lekplatsfysiken skickas ut med mejl tillsammans med bokningsbekräftelsen.

Boka lådan genom att ringa Upptech.

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för Naturorienterande ämnen årskurs 1-3:

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

I centralt innehåll för Teknik årskurs 1-3:

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser.

Programmera med Blue-Bot (åk F-3)

Vad är programmering och hur fungerar det? På ett lekfullt sätt lär ni er hur programmering fungerar. Ni får lösa olika uppdrag med hjälp av "Skattkartan" eller i "Blue-Bot-staden" . Med hjälp av Blue-Bots lär ni er grunderna i blockprogrammering.

 • Max 20 barn
 • Tid: 60 minuter

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för Teknik årskurs 1-3:

 • Att styra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av bilder samt digitala modeller.

I centralt innehåll för matematik årskurs 1-3:

 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 5. Jämställdhet.
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Programmera med WeDo (åk 1-3)

Grundkurs: Vi bygger och programmerar en WeDo-robot för att lösa en uppgift. Eleverna får följa en ritning för att konstruera sin robot från grunden. Sedan får de lägga till nödvändig kod så att roboten kan utföra enklare uppdrag.

Fortsättningskurs: Utifrån ett uppdrag ska vi hjälpa till att lösa ett miljöproblem. Enkel blockprogrammering kombinerat med hållbar utveckling!

 • Max 20 barn
 • Tid: 60 minuter

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för Teknik årskurs 1-3:

 • Att styra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av bilder samt digitala modeller.

I centralt innehåll för matematik årskurs 1-3:

 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 5. Jämställdhet.
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Programmera med Scratch Junior (åk F-3)

 • Vi hjälper er att komma igång med programmering! Vi använder oss av programmet Scratch Junior där man på ett enkelt och lekfullt sätt lär sig grunderna i programmering genom att göra en liten film. Med hjälp av våra iPads lär ni er programmering här på plats som ni sedan kan fortsätta med i klassrummet. Scratch Junior kan även användas på andra surfplattor.Max 20 barn
 • Tid: 60 minuter

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för Teknik årskurs 1-3:

 • Att styra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av bilder samt digitala modeller.

I centralt innehåll för matematik årskurs 1-3:

 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 5. Jämställdhet.
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Rymden, Lilla björn, Orion och Astronauten (åk 1-3)

Vi träffar de välkända stjärnbilderna som berättar om sig själva. Uppe i planetariet berättar Astronauten om vår galax, stjärnornas liv och vad en stjärna egentligen är. Vi ser också på några stjärnbilder ur grekisk/romersk mytologi.

 • Max 16 deltagare inkl. vuxna i planetariet
 • Tid: 50 minuter

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för Naturorienterande ämnen årskurs 1-3:

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Solkatten söker efter regnbågen (åk F-1)

Vi undersöker ljusets egenskaper och experimenterar tillsammans med Solkatten och tittar på alla hennes häftiga prylar. Barnen får även tillverka en liten sak som de får ta med sig hem.

Max 20 barn

Tid: 45 min.

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för Naturorienterande ämnen årskurs 1-3:

 • Människans upplevelser av ljus med hjälp av olika sinnen.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

I centralt innehåll för Teknik årskurs 1-3:

 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Utlåningmaterial Micro:bit grundkurs

Kom igång med programmering med micro:bits! Upptech erbjuder nu utlåning av micro:bits samt lektionsmateriel i en komplett låda. Innehållet riktar sig mot elever från åk 4. Du lånar lådan i 3 veckor.

Innehåll i lådan:
15 st micro:bit med batteripack
1 st pärm med fem färdiga lektionsupplägg

Det gäller för skolor inom Jönköpings kommun

Det är kostnadsfritt för skolor inom Jönköpings kommun att låna lådorna. Lånetiden är max tre veckor från hämtningsdagen. Låntagaren ansvarar för att materialet hämtas och återlämnas till Upptech inom den avtalade tiden.

Bokning

Lådorna bokas i en kalender där du kan söka bokningsbara dagar. Det finns ett begränsat antal dagar för varje utlåningsmaterial så var ute i god tid.

Boka utlåningslådan Micro:bit grundkurs här»» Länk till annan webbplats.

Upptech
Tfn 036-10 60 77
E-post upptech@jonkoping.se

Kontaktperson
Lovisa Bjelkvik
Tfn 036-10 60 16
E-post lovisa.bjelkvik@jonkoping.se