Jönköpings kommun

Teman för förskola

Utklädda lärare som hund och fladdermus vid ett berg.

Vi har en rad olika teman som är utformade för förskolan. Vi skräddarsyr även teman och temadagar efter era önskemål. Välkomna att höra av er!

Alla teman är anpassade och utformade efter förskolans läroplan.

Professor Mollekul, förskolekul (f)

Träffa professor Mollekul som visar många spännande fysik- och kemiexperiment i en experimentshow där barnen får hjälpa till.

 • Max 20 barn
 • Tid 50 min

Förskolekul består av fyra olika teman med naturvetenskapligt och tekniskt innehåll. Bokar ni alla fyra teman på en gång så får ni det fjärde temat för halva priset.

Temats koppling till Lpfö 18

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Rymdsagan, förskolekul (f)

Träffa prinsessan Andromeda eller hjälten Perseus som berättar sin saga för er. Vi gör ett kort besök i vårt planetarium för att se stjärnbilderna Andromeda och Cassiopeia. Sedan tillverkar barnen varsin rymdpryl som de får ta med hem.

 • Max 20 barn
 • Tid 50 min

Förskolekul består av fyra olika teman med naturvetenskapligt och tekniskt innehåll.Bokar ni alla fyra teman på en gång så får ni det fjärde temat för halva priset.

Temats koppling till Lpfö 18

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Titt upp, förskolekul (f)

Träffa den lilla figuren Titt upp som styrs med tryckluft. Barnen får testa samt bygga en egen Titt upp-figur som de sedan får ta med sig hem.

 • Max 20 barn
 • Tid 50 min

Förskolekul består av fyra olika teman med naturvetenskapligt och tekniskt innehåll.Bokar ni alla fyra teman på en gång så får ni det fjärde temat för halva priset.

Temats koppling till Lpfö 18

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Brum Brum, förskolekul (f)

Under månaderna maj-juni/augusti-september har vi Brum Brum i trafikparken. Vi startar med en kort teoristund där vi pratar om vanliga trafikmärken. Fem barn åt gången kör bilarna och övriga barn är gående trafikanter. I slutet får alla barn var sitt körkort.

 • Max 12 barn
 • Tid: 50 minuter

Förskolekul består av fyra olika teman med naturvetenskapligt och tekniskt innehåll.Bokar ni alla fyra teman un på en gång så får ni det fjärde temat för halva priset.

Temats koppling till Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Bang & Lufsen, ljudtema (f)

Träffa figurerna Bang & Lufsen som visar experiment och förklarar vad ljud är, hur det uppstår och hur vi uppfattar ljud. Temat innehåller teater och experimenterande i Upptechs experimenthall samt i grupprum.

 • Max 16 barn
 • Tid: 60 minuter

Temats koppling till Lpfö 18

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Maggan Magnet (f)

Träffa Maggan Magnet som berättar om vem hon är och lär oss om hur magnetism fungerar. Vi får också göra undersökningar och experiment med magnetism tillsammans med Maggan. Avslutningsvis tillverkar vi en magnettestare som barnen får ta med hem.

 • Max 20 barn
 • Tid: 50 minuter

Temats koppling till Lpfö 18

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Minitema 1-5 år (f)

Efter önskemål börjar Upptech nu med teman för barn i åldrarna 1-5 år. Vi vill väcka barnens nyfikenhet för naturvetenskap och teknik i tidig ålder. Innehållet i temat kan anpassas efter gruppens ålder, storlek och intresse. Efter temat kan ni utforska experimenthallen på egen hand samt ta en paus i matsäcksrummet. Kontakta oss för att välja innehåll i temat.

 • Ålder på barnen: 1-5 år
 • Antal: max 20 barn
 • Tid: ca 30 minuter

Temats koppling till Lpfö 18

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Programmering (f)

Vad är programmering och hur fungerar det? På ett lekfullt sätt lär ni er hur programmering fungerar. Ni får lösa olika uppdrag med hjälp av "Skattkartan" eller i "Blue-Bot-staden". Med hjälp av Blue-Bots lär ni er grunderna i blockprogrammering.

 • Max 20 barn
 • Tid: 60 minuter

Temats koppling till Lpfö 18

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 5. Jämställdhet.
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030länk till annan webbplats

Solkatten söker efter regnbågen (f)

Vi undersöker ljusets egenskaper och experimenterar tillsammans med Solkatten och tittar på alla hennes häftiga prylar. Barnen får även tillverka en liten sak som de får ta med sig hem.

 • Max 20 barn
 • Tid: 45 minuter

Temats koppling till Lpfö 18

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Kemidraken Berta (f 5-6 år)

Draken Berta älskar när det bubblar och pyser och blir olika färger i hennes experiment. Berta längtar efter att göra experimenten tillsammans med barnen. Barnen får hjälpa Berta att förbereda en fest för drakarna i Draklandet. Om vi har tur visar hon barnen hur hon sprutar eld.

 • Max 20 barn
 • Tid: 50 minuter

Temats koppling till Lpfö 18

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Upptech
Tfn 036-10 60 77
E-post upptech@jonkoping.se

Kontaktperson
Lovisa Bjelkvik
Tfn 036-10 60 16
E-post lovisa.bjelkvik@jonkoping.se