Jönköpings kommun

Teman för nyanlända

En låtsaskatt med glasögon och en snurra i många färger

Vi anpassar alla våra teman efter behov och förutsättningar och tar gärna emot grupper med nyanlända på Upptech.

Vi skräddarsyr våra teman och temadagar efter era önskemål. Vi har märkt att till exempel Naturskolans tema Liv i vatten har varit uppskattat för grupper med nyanlända. Naturskolans teman passar bra för grupper med nyanlända eftersom de innehåller flera moment som språkutveckling, kunskap och kännedom om den svenska naturen.

Ni kan även boka en guide som visar er runt i experimenthallen. Hör av er för mer information!

Håva i Rocksjön, vatten (nyanlända)

Håva tillsammans med Upptech i Rocksjön! Vi undersöker livet under ytan. Vattendjuren studeras och identifieras med hjälp av digitala mikroskop. Denna lektion är utarbetad efter våra lärarhandledningar. Kläder efter väder och gärna stövlar, chansen är stor att du blir blöt.

Tid: 90 minuter

Temats koppling till Lgr 11
I centralt innehåll för biologi årskurs 7-9:

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar.
 • Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering.
 • Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla.
 • Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030länk till annan webbplats

Upptech
Tfn 036-10 60 77
E-post upptech@jonkoping.se

Kontakt
Lovisa Bjelkvik
Tfn 036-10 60 16
E-post lovisa.bjelkvik@jonkoping.se

Kontakt Naturskolan
Sabine Lind
Tfn 036- 10 24 76
E-post sabine.lind@jonkoping.se