Jönköpings kommun

Teman för nyanlända

Håvning i en sjö.

Vi anpassar alla våra teman efter behov och förutsättningar och tar gärna emot grupper med nyanlända på Upptech.

Vi skräddarsyr våra teman och temadagar efter era önskemål. Naturskolans teman passar bra för grupper med nyanlända eftersom de innehåller flera moment som språkutveckling, kunskap och kännedom om den svenska naturen.

Ni kan även boka en guide som visar er runt i experimenthallen. Hör av er för mer information!

Under vattenytan

I det här temat gör eleverna fältstudier i och kring en vattenmiljö. Både kemisk och biologisk undersökning ingår samt en beskrivning av hur närmiljön vid vattnet ser ut. Exempelvis mäter eleverna pH-värdet och får resonera runt surt, basiskt och neutralt pH. Den biologiska undersökningen görs genom att håva smådjur i vattnet. En närmare undersökning och artbestämning av smådjuren görs med hjälp av bland annat digitala mikroskop. Ord som ekosystemtjänster, biologisk mångfald, näringskedja och näringsväv får en verklig och konkret betydelse i detta tema.

Vi tipsar om både för- och efterarbete i den egna skolan vid bokning av temat.

Kläder efter väder och gärna stövlar, chansen är stor att du blir blöt.

  • Tidsåtgång: 90 minuter
  • Maxantal: 25 elever

Temats koppling till Läroplanen
I centralt innehåll för Biologi årskurs 7-9

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Temats koppling till de globala målen

  • Mål 4. God utbildning för alla
  • Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Upptech
Tfn 036-10 60 77
E-post upptech@jonkoping.se

Kontaktperson
Ulrika Franke
Tfn 036-10 64 97
E-post ulrika.franke@jonkoping.se

Kontakt Naturskolan
Sabine Lind
Tfn 036- 10 24 76
E-post sabine.lind@jonkoping.se