Jönköpings kommun

Teman för särskola

Ett stort provrör det står Upptech på.

Vi anpassar alla våra teman efter elevers behov och förutsättningar och tar gärna emot grupper från särskolan på Upptech.

Alla teman är anpassade och utformade efter både Lgr22 och Lgrsär22. Vi anpassar teman efter era önskemål.

Vi har sett att teman med programmering brukar vara väldigt uppskattat och det är teman som även är enkla att individanpassa efter varje elev.

Vi skräddarsyr våra teman och temadagar efter era önskemål. Naturskolans teman går också bra att anpassa till särskolans elever.

Temat Från tallrik till potta erbjud endast för särskolan.

Ring gärna om ni vill ha tips på fler teman!

Från tallrik till potta (sär)

Vi möter Digestiva som är vår egen mat och tarmkanal. Digestiva har mycket att berätta om både mat och om vad som händer i kroppen när vi ätit. Eleverna får följa och hjälpa en köttbulles väg från tallriken till pottan.

 • Max 15-20 elever
 • Tid: Ca. 50 min

Temats koppling till Lgrsär 22

I centralt innehåll för naturorienterande ämnen 1-3:

 • Några av människans organ, deras namn och översiktliga funktion.
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, värme, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • Betydelsen av kost, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

I centralt innehåll för naturorienterande ämnen 4-6:

 • Några av människans organ, deras namn, utseende, placering och funktion.
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av kost, sömn, hygien, motion och beroendeframkallande medel.

I centralt innehåll för naturorienterande ämnen 7-9:

 • Några av människans organ och organsystem och deras utseende, placering och funktion.
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av kost, sömn, hygien, motion, stress och beroendeframkallande medel. Hur hälsoproblem kan begränsas.
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan.

I centralt innehåll för idrott och hälsa 1-3:

 • Lekar och andra enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus

I centralt innehåll för idrott och hälsa 4-6:

 • Lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.

I centralt innehåll för idrott och hälsa 7-9:

 • Sammansatta motoriska grundformer och komplexa rörelser i lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 3. Hälsa och välbefinnande
 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Utlåningmaterial Micro:bit, WeDo 2.0 och BlueBot (sär)

Micro:bit grundkurs

Kom igång med programmering med micro:bits! Upptech erbjuder nu utlåning av micro:bits samt lektionsmateriel i en komplett låda. Innehållet riktar sig mot elever från åk 4. Du lånar lådan i 3 veckor.

Innehåll i lådan:
15 st micro:bit med batteripack
1 st pärm med fem färdiga lektionsupplägg

Micro:bit fortsättning

Fortsätt med programmering med micro:bits. Upptech erbjuder utlåning av micro:bits samt lektionsmateriel i en komplett låda. Innehållet riktar sig mot elever från åk 4 till åk 9. Du lånar lådan i 3 veckor.

Innehåll i lådan:
15 st micro:bit med batteripack
1 st pärm med fem färdiga lektionsupplägg
Lysdioder, summer och krokodilkablar

WeDo 2.0

Bygg din robot och programmera den!

10st lådor Lego WeDo 2.0 med motor samt olika sensorer finns för utlåning. WeDo byggs och programmeras med dator eller iPad. Färdiga lektionsupplägg följer också med lådan. För elever från åk 1.

Elevdatorer alternativt iPads behövs för programmering- följer ej med lådan.

Innehåll i lådan:
10 st kompletta WeDo 2.0-lådor finns för utlåning.

Blue-Bot grundläggande programmering

Den här lådan riktar sig mot dig som vill börja med programmering från grunden. Lådan passar för F-3 men lämpar sig även för de som vill börja med programmering.
Eleverna får prova på analog programmering och programmering av roboten Blue-Bot. Appen Blue-Bot introduceras också som gör det möjligt att fortsätta även efter det att lådan återlämnats. Lådan innehåller en pärm med förslag på övningar för både analog programmering och robotar samt tillhörande kopieringsunderlag och inplastade pilkort.

Innehåll i lådan:
6 st Blue-Bot, laddningsplatta med strömadapter, pärm, 3 st skattkartor med uppdragskort (med eller utan text) och inplastade pilkort (läraruppsättning+ 3 st elevuppsättningar).

Utlåning gäller för kommunala skolor i Jönköpings kommun

Det är kostnadsfritt för kommunala skolor i Jönköpings kommun att låna lådorna. Lånetiden är max tre veckor från hämtningsdagen. Låntagaren ansvarar för att materialet hämtas och återlämnas till Upptech inom den avtalade tiden.

Bokning

Lådorna bokas i en kalender där du kan söka bokningsbara dagar. Det finns ett begränsat antal dagar för varje utlåningsmaterial så var ute i god tid.

Boka utlåningslådor här»» Länk till annan webbplats.

Upptech
Tfn 036-10 60 77
E-post upptech@jonkoping.se

Kontaktperson
Ulrika Franke
Tfn 036-10 64 97
E-post ulrika.franke@jonkoping.se

Kontaktperson Naturskolan
Sabine Lind
Tfn 036- 10 24 76
E-post sabine.lind@jonkoping.se