Jönköpings kommun

Fortbildning för lärare

En person som står utomhus i ett rutnät med pilar

Kompetensutveckling och inspiration inom programmering, utomhuspedagogik, teknik, naturvetenskap och matematik på Upptech.

Fortbildningarna genomförs antingen på Upptech i Jönköping eller på annan av er önskad plats. Vissa av fortbildningarna kan hållas digitalt.

Vi vänder oss till lärare i alla skolformer och fortbildningarna är utformade efter gällande läroplaner. Vi anpassar utbildningarnas innehåll och längd efter era önskemål.

Har ni behov av annan kompetensutveckling inom naturvetenskap, teknik, matematik, programmering eller utomhuspedagogik än de fortbildningar som finns här? Hör av dig till oss på Upptech.

Kostnadsfritt för kommunala skolor i Jönköpings kommun

Våra fortbildningar är kostnadsfria för lärare i kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Jönköpings kommun. Kostnader tillkommer för fika, material och framkörning med mera. Kontakta oss för att få ett kostnadsförslag.

Friskolor och skolor från annan kommun

Vi tar ut en kostnad för våra fortbildningar för friskolor och skolor från andra kommuner. Kontakta oss för att få ett kostnadsförslag.

Digital ute

Halvdag eller efter överenskommelse för lärare i förskola, fritidshem, förskoleklass - åk 9, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Genom att inkludera digitala verktyg i utemiljön kan vi möta den nyfikenhet som redan finns hos barnen/eleverna och därigenom ge dem fler sätt att lära.

Fortbildningen inspirerar till att arbeta med digitala hjälpmedel och resurser i den utomhuspedagogiska verksamheten i förskolan, skolan och på fritidshemmet. Fortbildningen innehåller teori, praktiska övningar, diskussion, inspiration och kollegialt lärande. Utbildningen genomförs utomhus. Lärplattor finns att låna.

Fysik på lekplatsen

Halvdag eller efter överenskommelse, för lärare i förskola, fritidshem, förskoleklass – åk 6, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Lekplatsen erbjuder många möjligheter att studera fysik med hela kroppen och att själv undersöka några av fysikens grundläggande principer.

Vi erbjuder en inspirerande dag om hur du som lärare kan utgå från en lekplats i din undervisning. Ha kläder efter väder och som du kan röra dig i.

Som lärare inom Jönköpings kommun har du möjlighet att, under en dag, låna vårt utlåningsmaterial Lekplatsfysik som är utformat för att användas på Kålgårdens lekplats.

Hållbar ute

Halvdag eller efter överenskommelse för lärare i fritidshem, förskoleklass - åk 9, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Hållbar utveckling handlar om att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra möjligheterna för framtida generationer att tillfredsställa sina behov. Alla kan göra någonting för att bidra till hållbar utveckling och första steget är att bli medveten om vårt sätt att leva och hur de val vi gör påverkar jordklotet.

I denna fortbildning gör vi övningar som utgår från de globala målens tre hållbarhetsaspekter, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Rörelse, samarbete och glädjefyllda aktiviteter om ett aktuellt och viktigt ämne utlovas!

Mer friluftsliv i skolan

Två heldagar, för lärare i grundskolan (F-9), exempelvis lärare i NO, Idrott och hälsa och lärare i fritidshem

Detta är en årligen återkommande fortbildning som erbjuds på flera orter i Sverige, där Jönköping är en av dem. Fortbildningen är kostnadsfri.

Det är två heldagar där dag 1 har fokus på friluftsliv och utomhuspedagogik och dag 2 har fokus på fiske och vatten.

I Jönköping hålls fortbildningen av Naturskolan vid ett bestämt tillfälle varje år. Fortbildningen är ett samarbete mellan Naturskoleföreningen, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen.

Anmälan görs via Naturskyddsföreningen. Mer information, datum och anmälan hittar du här på Naturskyddsföreningens webbplats. Länk till annan webbplats.

Räkna UTe

Halvdag eller efter överenskommelse för lärare i förskola, fritidshem, förskoleklass - åk 3, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Fortbildningen rymmer praktiska aktiviteter, diskussion, inspiration och kollegialt lärande inom ämnet matematik. Fortbildningen ger de positiva fördelarna med utevistelse och inlärning med hjälp av flera sinnen.

”Räkna UTe 1” för förskolan och förskoleklass utgår från delarna strukturera rummet, lokalisera och designa från Skolverkets moduler för matematik i förskolan. Vi gör övningar som handlar om att sortera och ordna föremål. Vi tittar och känner på geometriska former.

”Räkna UTe 2” för årskurs 1 till och med årskurs 3 innehåller aktiviteter med de olika räknesätten, talordning, geometriska former, omkrets mm. Vi använder oss av enklare material som vi tror redan finns på skolorna, som exempelvis koner, hopprep och tärningar.

Skapa digitala och fysiska modeller med Tinkercad

Två timmar eller efter överenskommelse, för lärare i åk 4-9, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Ska din klass starta upp ett teknikutvecklingsarbete? Behöver ditt upplägg utvecklas till att även innehålla digitala och fysiska modeller?

  • Vi ger förslag på hur du kan få in, använda och skapa digitala modeller i din undervisning.
  • Vi erbjuder utbildning i Tinkercad.
  • Vi visar hur ni kan infoga de digitala modellerna i skriftliga arbeten eller rapporter.
  • Ni får också möjlighet att skriva ut modellerna i våra 3D-skrivare eller laserskärare.

Utomhusprogrammering

Halvdag eller efter överenskommelse för lärare i förskola, fritidshem, förskoleklass - åk 6, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Fortbildningen visar hur man, som nybörjare, kan lära sig programmering utomhus. Vi går igenom grundläggande begrepp inom programmering. Med enkla hjälpmedel som pilkort, hopprep och naturmaterial testar vi olika övningar som främjar förståelsen för grundläggande programmeringsbegrepp.

I utomhusprogrammering använder vi oss av analog programmering dvs. programmering utan surfplattor, datorer och olika robotmodeller.

Programmering, Bygg och programmera med LEGO WeDo 2.0

Två timmar eller efter överenskommelse, för lärare i grundskola åk 1–3, fritidshem, anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola.

Vi visar hur man kan använda LEGOs material WeDo 2.0 i undervisningen.

Utbildningen genomförs antingen på Upptech eller på annan av er önskad plats.

Lärare inom Jönköpings kommun har möjlighet att låna vårt utlåningsmaterial i WeDo 2.0 för att använda det i klassrummet under tre veckor.

Programmering, Scratch grundkurs

Två timmar eller efter överenskommelse för lärare i åk 4–9, fritidshem, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

I denna utbildning lär ni er grunderna i programmering genom att använda gratisprogrammet Scratch. Med hjälp av datorer skapar ni ett enkelt dataspel där ni själva bestämmer hur spelet ska se ut och vad det ska handla om. Ta med egen dator med tillgång till Scratch.

Programmet Scratch måste hämtas hem innan utbildningstillfället.

Utbildningen genomförs antingen på Upptech, digitalt eller på annan av er önskad plats.

Programmering, Scratch Jr

Två timmar eller efter överenskommelse, för lärare i förskola, förskoleklass - åk 3, fritidshem, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Med hjälp av gratisprogrammet Scratch Junior lär ni er grundläggande blockprogrammering. Vid programmeringen görs en liten film. Vi lär er bland annat att klippa in ansikten i figurer, ta bilder som sedan blir bakgrunder i filmen, samt diskuterar hur vi kan använda programmet i undervisningen. Scratch Jr går att använda från tidig ålder men även för äldre nybörjare. Medtag egen surfplatta. Appen Scratch Jr hämtas hem innan utbildningstillfället.

Utbildningen genomförs antingen på Upptech, digitalt eller på annan av er önskad plats.

Programmering Scratch med matematikanknytning

Två timmar eller efter överenskommelse, för lärare i åk 4–9.

Vi använder programmet Scratch och knyter programmeringen till matematik. Det krävs att du har grundläggande kunskaper i programmet Scratch. Medtag egen dator med tillgång till Scratch.

Utbildningen genomförs antingen på Upptech, digitalt eller på annan av er önskad plats.

Programmering, Blockprogrammering med olika robotmodeller

Två timmar eller efter överenskommelse, för lärare i förskola, förskoleklass – åk 9, fritidshem, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Vi går igenom grunderna i blockprogrammering genom att programmera enkla robotmodeller till exempel Blue-Bot, Dash & Dot och Lego EV3. Vi anpassar fortbildningen efter vilka åldrar du jobbar med. Dessa robotmodeller går att använda i olika åldrar men kan vara en bra väg in för att förstå sig på programmering på ett handgripligt sätt. Det är bra om man har med egen surfplatta. Vissa appar måste hämtas hem innan utbildningstillfället, vilka meddelas innan.

Utbildningen genomförs antingen på Upptech eller på annan av er önskad plats.

Lärare inom Jönköpings kommun har möjlighet att låna vårt utlåningsmaterial i Blue-Bot och Dash för att använda det i klassrummet under tre veckor.

Programmering, Python

Två timmar eller efter överenskommelse, för lärare inom åk 7–9 och gymnasiet.

Vi ger dig en inblick i textprogrammeringens värld med Python som grund. Vi går igenom grundläggande kodning så att du kan göra egna enkla program. Fortbildningen riktar sig till främst till nybörjare inom textprogrammering.

Programmering, Makey makey

Två timmar eller efter överenskommelse, för lärare i åk 4-9, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

En utbildning där du får testa att styra datorn på ett nytt sätt. Med hjälp av Makey makey ger du datorn helt nya möjligheter. Bygg din egen spelkontroll av en banan eller tillverka ett trumset av rotfrukter, vi prövar olika sätt att styra datorn. Ta gärna med egen dator.

Utbildningen genomförs antingen på Upptech eller på annan av er önskad plats.

Programmering, Micro:bit

Två timmar eller efter överenskommelse, för lärare i åk. 4–9, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

En utbildning där ni får prova programmering med hjälp av Micro:bit. Ni lär er grunderna och får tillämpa dem för att göra program. Inga förkunskaper krävs. Uppgifternas svårighetsgrad anpassas efter individ och grupp.

Utbildningen genomförs antingen på Upptech, digitalt eller på annan av er önskad plats.

Lärare inom Jönköpings kommun har möjlighet att låna vårt utlåningsmaterial i Micro:bit för att använda det i klassrummet under tre veckor.

Kontaktpersoner
Ulrika Franke
Tfn 036-10 64 97
E-post ulrika.franke@jonkoping.se