Jönköpings kommun

För skolor och förskolor

Automagika med kulbana.

Ta med skolan till Upptech eller bjud in Upptech till skolan. Jobba med teman som rymden, teknik, hållbar utveckling eller klimat. Vårt innehåll följer läroplanen och anpassas lätt efter behov och önskemål. Vill ni enbart boka experimenthallen för ett besök går det också bra. Vi erbjuder även fortbildning för dig som är lärare.

Vill du boka ett tema?

Boka skoltema eller Naturskoletema använd länkknappen med texten Boka skoltema eller Naturskoletema här.

Vill du boka utlåningsmaterial?

För bokning av utlåningsmaterial i programmering eller Naturskolans utlåningsmaterial använd länkknappen med texten Till sidan för Utlåningsmaterial.

Är du intresserad av fortbildning för lärare?

Är du intresserad av att boka en fortbildning? Använd länkknappen med texten Till sidan Fortbildning för lärare för mer information.

Vill du boka in ett besök i experimenthallen?

Vill ni boka ett besök i Upptechs experimenthall? Boka enkelt ett tidspass i vår bokningskalender. Vi erbjuder som regel tre tidspass/dag tisdag-fredag. Alla bokningsbara dagar och tider finns inlagda i kalendern. Besöket är kostnadsfritt för kommunala skolor i Jönköpings kommun. Friskolor och skolor från annan kommun betalar entréavgift. Entréavgiften för bokade grupper är 40 kr/person (moms tillkommer).

Kom till vår bokningssida och kalendern via länkknappen med texten Boka experimenthallen här.