Jönköpings kommun

KomTek i Jönköping

En flicka som laborerar.

KomTek i Jönköping vill väcka intresse för teknik genom att ge barn och ungdomar möjligheter att skapa, designa och experimentera på ett kreativt och lekfullt sätt.

Komtek Jönköpings logotyp

KomTek är teknikvärldens motsvarighet till Kulturskolan. KomTek Jönköping är en del av ett rikstäckande nätverk som verkar i 20 kommuner runt om i Sverige.

Teknik och entreprenörsskap

KomTeks kurser handlar om teknik och entreprenörskap, om att få vara kreativ, lösa problem och att ha roligt med både kompisar och kursledare. KomTek ger möjligheter att få bygga och konstruera, designa och dekorera och prova sig fram i ett tekniska skapande, hitta lösningar och uppleva glädjen av att förstå teknikens grunder. KomTek erbjuder kurser för barn och ungdomar från årskurs 1 till årskurs 9.

Mekanik, elektronik och IT

KomTek är ett komplement till skolans teknikundervisning och ger en allsidig teknisk kunskap – med tonvikt på mekanik, elektronik och IT. KomTeks verksamhet syftar till att bidra till en ny rekryteringsbas för utbildning av duktiga tekniker och naturvetare. På lång sikt kommer detta att gagna hela samhället, lokalt, regionalt och nationellt.

Hälften av deltagarna i KomTek ska vara flickor/kvinnor. Med nytänkande och ett öppet förhållningssätt kan vi finna former som stödjer flickors och kvinnors teknikutveckling.

Kontakt
Linda Samuelsson
tfn 036- 10 23 35
E-post linda.samuelsson@jonkoping.se