Jönköpings kommun

NTA Jönköping

Många NTA-lådor i en lastbil.

NTA står för Naturvetenskap och Teknik för Alla. Det är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare.

NTA logotyp

NTA erbjuder teman som utgår från kursplanerna i ett eller flera av ämnena biologi, kemi, fysik, teknik eller matematik.

Varje tema omfattar en utbildning, en lärarhandledning och material för ett frågebaserat, laborativt arbetssätt. Utbildningen, och arbetet med teman tillsammans med förskolebarn och grundskoleelever, är ett led i lärares/pedagogers kompetensutveckling och fungerar samtidigt som ett stöd i barnens och elevernas lärande.

NTA strävar också efter samverkan med högre utbildning och lokalt näringsliv för att stimulera lokalt utvecklingsarbete och fördjupad kompetensutveckling.

NTA Skolutveckling på nationell nivå

NTA Skolutveckling drivs på nationell nivå och är ett stöd till Sveriges skolor.

NTA:s skolutvecklingsprogram drivs och utvecklas på tre olika nivåer. Nationellt sker detta i form av den ekonomiska föreningen NTA Skolutveckling. Dess medlemmar är skolhuvudmän som använder NTA i sina satsningar på att stödja lokal skolutveckling inom naturvetenskapliga ämnen, teknik och matematik.

NTA Skolutveckling på regional nivå

På regional nivå har föreningen regionala samordnare, med ansvar för att samordna regionövergripande satsningar.

Varje medlem i föreningen har en NTA-samordnare som har ett övergripande ansvar för att administrera den lokala NTA-verksamheten och för att stimulera lokal utveckling av undervisningen inom naturvetenskapliga ämnen, teknik och matematik.

NTA Jönköping

Jönköpings kommun har varit medlemmar i NTA sedan 2006 och idag arbetar alla kommunala grundskolor i F-6 med NTA. Verksamheten administreras från Upptech, som har blivit ett utbildningscentrum för NTA i regionen.

Kontakt
Maria Vilsek, regional samordnare NTA
Tfn 036-10 23 32
E-post maria.vilsek@jonkoping.se