Jönköpings kommun

Besökskarta över Upptech

Besökskarta över Upptech.

På Upptech finns det mycket att utforska och det är många vinklar och vrår. För dig som inte besöker oss så ofta kan det vara lite svårt att veta vad som finns. Med en översiktlig karta blir besöket enklare.

Ha koll på läget! I den drygt 1000 kvadratmeter stora experimenthallen kan ung som gammal släppa loss sin nyfikenhet och prova ett 80-tal självinstruerande experiment med anknytning till naturvetenskap, teknik och matematik.

Vill du veta mer om experimentet finns det vid många stationer en informationsskylt med en QR-kod att skanna som leder till mer information.