Jönköpings kommun

Teman för skolor och förskolor

Två barn sitter vid en dator.

Upptech har många teman inom teknik och naturvetenskap att välja på för alla åldrar! Våra teman är kopplade till de olika skolformernas läroplaner. Boka skolbesöket i vår digitala bokningskalender.

Våra skolteman är kostnadsfria

Kostnadsfria teman gäller gäller kommunala förskolor, grundskolor och gymnasier i Jönköpings kommun. Jönköpings kommuns skolor har fri entré till Upptech.

Tillkommande kostnader

Vid val av tema som innebär utskrifter från 3D-printer eller laserskärare tillkommer en utskriftskostnad på 200 kronor/klass. För utskrift av undervisningshäften debiteras 200 kronor i materialkostnad.

Våra teman är kostnadsfria för kommunala förskolor och skolor. Vill ni att Upptech ska komma ut till er egna förskola eller till Naturskolans plats vid gruvan i Taberg tillkommer en framkörningsavgift på 200 kronor när vi använder Upptechs bil.

Friskolor och skolor från annan kommun

För friskolor samt skolor från andra kommuner gäller temaavgift 25 kr/elev. För dessa skolor tillkommer även gruppentré på Upptech. Entréavgiften för bokade grupper är 50 kr/person inkl.moms.

Bokningsbara dagar

Vi genomför bokade teman från tisdag till fredag.

Boka besöket på vår anmälningssida

Skolbesök ska bokas i vår bokningskalender. Alla skolteman, lediga dagar och tider finns i kalendern. Även friskolor och skolor från andra kommuner kan använda bokningskalendern. Skriv in skolans namn i avsedd ruta och mer kontaktuppgifter i meddelanderutan.

Upptech
Tfn 036-10 60 77
E-post upptech@jonkoping.se

Kontaktperson
Ulrika Franke
Tfn 036-10 64 97
E-post ulrika.franke@jonkoping.se