Jönköpings kommun

Utlåningsmaterial för skolor och förskolor

Bokstäver i trä som ligger på marken.

Ta del av våra utlåningslådor inom programmering och utomhuspedagogik för att stimulera elevernas intresse och engagemang.

Utlåningslådorna är fyllda med inspirerande material och pedagogiska övningar. Alla uppgifter är utformade för att uppfylla läroplanens krav samt är kopplade till de globala målen för hållbar utveckling. Det är helt kostnadsfritt för kommunala skolor och förskolor i Jönköpings kommun att låna materialet.

Vi kan inte erbjuda friskolor eller skolor från annan kommun att låna/hyra materialet. Lånetiden är tre veckor från hämtningsdagen. Låntagaren ansvarar för att materialet hämtas, inventeras och återlämnas till Upptech inom den avtalade tiden.

Så här bokar du utlåningsmaterialet

Allt utlåningsmaterial bokas i kalendrar där du kan söka bokningsbara dagar. Det finns ett begränsat antal dagar för varje utlåningsmaterial. Alla bokningsbara tider är inlagda i kalendern. Du hittar länkknappar till bokningskalendrarna längst ner på denna sida.

Blue-Bot grundläggande programmering (f) (åk F-3)(anpassad grundskola)

Lek och lär dig om programmering med Blue-Bot

Den här lådan riktar sig mot dig som vill börja med programmering från grunden. Eleverna får prova på analog programmering och programmering av roboten Blue-Bot.

Innehåll i lådan

 • 6 st Blue-Bot
 • laddningsplatta med strömadapter
 • pärm med förslag på övningar med analog och digital programmering
 • 3 st skattkartor med uppdragskort (med eller utan text)
 • Inplastade pilkort (läraruppsättning+ 3 st elevuppsättningar).

Det finns två lådor för utlåning Bluebot 1 och Bluebot 2. Lådorna kan lånas var för sig.

WeDo 2.0 (åk 1-3)(anpassad grundskola)

Bygg och programmera med Lego WeDo 2.0

Med detta utlåningsmaterial kan eleverna bygga och programmera en WeDo-robot för att lösa en uppgift. Eleverna får följa en ritning för att konstruera sin robot från grunden. Sedan får de lägga till nödvändig kod så att roboten kan utföra enklare uppdrag.

Innehåll i lådan

 • 10 st lådor med Lego WeDo 2.0
 • Pärm med förslag på övningar
 • Extra batterier

WeDo byggs och programmeras med dator eller lärplattor (följer ej med i lådorna).

Dash robotprogrammering (åk 4-6)(åk 7-9)(anpassad grundskola)

Utforska och programmera med den charmiga roboten Dash

Det här materialet riktar sig mot dig som vill komma i gång med programmering med Dash-robotar.

Innehåll i lådan

 • 6 Dash-robotar
 • 12 Öronbrickor
 • USB-laddningsstation där du kan ladda 6 Dash-robotar
 • En pärm med förslag på övningar

Lärplattor behövs för programmering med Dash – följer ej med lådan. Ladda ner apparna GO och Blockly i förväg. Du hittar dem i kommunens app ”Hub”.

Det finns två lådor för utlåning, Dash 1 och Dash 2. Lådorna kan lånas var för sig.

Micro:bit grundkurs (åk 4-6)(åk 7-9)(anpassad grundskola)

Kom igång med programmering med micro:bits! Upptech erbjuder utlåning av micro:bits samt lektionsmaterial i en komplett låda.

Innehåll i lådan
15 st micro:bit med batteripack
1 st pärm med fem färdiga lektionsupplägg

Det finns två lådor för utlåning, Micro:bit grundkurs 1 och Micro:bit grundkurs 2. Lådorna kan lånas var för sig.

Micro:bit fortsättningskurs (åk 4-6)(åk 7-9)(anpassad grundskola)

Fortsätt med programmering med micro:bits. Upptech erbjuder utlåning av micro:bits samt lektionsmateriel i en komplett låda.

Innehåll i lådan
15 st micro:bit med batteripack
1 st pärm med fem färdiga lektionsupplägg
Lysdioder, summrar och krokodilkablar

Det finns två lådor för utlåning, Micro:bit fortsättningskurs 1 och Micro:bit fortsättningskurs 2. Lådorna kan lånas var för sig.

Fågellådan

Fågellådan med innehåll.

Skapa en naturupplevelse för dina elever med vårt utlåningsmaterial, Fågellådan.

Lådan är utrustad med både handkikare och tubkikare - komplett med stativ för stabil och bekväm användning. Du får också med fågelböcker och gosedjursfåglar som avger autentiska fågelläten. Med övningar och aktiviteter blir lärandet om fåglar både spännande och interaktivt. Ge dina elever en upplevelse de sent kommer glömma och låt dem utforska fågelriket på ett helt nytt sätt med Fågellådan!

Materialet i Fågellådan är utformat efter det centrala innehållet i kursplanen i naturorienterande ämnen och idrott och hälsa för åk 1–3 men går även att använda i förskola, åk 4-6 och anpassad grundskola.

Ryggsäck - skogen i skolan

En ryggsäck med utlåningsmaterial.

Skolskogsryggsäcken från Skogen i Skolan är en resurs för lärare som önskar ta med sina elever ut i naturen för att utforska och lära.

Den innehåller material och aktiviteter som är direkt kopplade till läroplanen, vilket underlättar för lärare att planera och genomföra meningsfulla och engagerande lektioner i skogen.

Med hjälp av ryggsäcken blir det möjligt att göra lärandet mer praktiskt och engagerande för eleverna, samtidigt som de får möjlighet att upptäcka och förstå naturen på djupet samt öka medvetenheten om hållbarhet.

Materialet vänder sig framförallt till elever i årskurs 4-6, men är fullt anpassningsbart till lägre och högre åldrar. Det följer med förslag på övningar för förskolan, årskurs 1-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9.

Småkrypslådan

Småkrypslådan med innehåll.

I utlåningsmaterialet Småkrypslådan får du med en mängd olika material till exempel luppburkar, insektssug och bestämningsnyckel för landdjur. Komplettera gärna med att låna vårt utlåningsmaterial Webbägg i ryggsäck för att kunna undersöka fångsten i digitala mikroskop kopplade till lärplatta.

I detta utlåningsmaterial får du låna material som eleverna behöver både för att fånga in småkryp och för att förvarar dem under tiden eleverna undersöker fångsten. Till materialet finns också förslag på olika övningar för att lära känna våra småkryp bättre.

Materialet i Småkrypslådan är utformat efter det centrala innehållet i kursplanen i naturorienterande ämnen och idrott och hälsa för åk 1–3 men går även att använda i förskola, åk 4-6 och anpassad grundskola.

Utomhussvenska

Utlåningsmaterial i svenska.

I utlåningsmaterialet Utomhussvenska får du med en mängd olika material, till exempel träbokstäver, en ABC-matta, ABC-koner och blandade uppdragskort.

Till materialet får du en lärarhandledning där förslag på olika övningar inom svenskämnet finns som ni kan arbeta med utomhus i er närmiljö. För att förenkla förståelsen har uppdragskorten bildstöd med inprint-bilder.

Med utlåningsmaterialet kan ni bland annat arbeta med: alfabetisk ordning, antonymer och synonymer att beskriva olika objekt eller bokstäver, öka ordförrådet, öka kunskapen om olika arter med mera.

Materialet i Utomhussvenska är utformat efter det centrala innehållet i kursplanen i svenska för åk 1–3 och åk 4–6 men går även att använda i förskola och anpassad grundskola.

Utomhusmatematik

Siffror och övningar till matematik utomhus

I utlåningsmaterialet Utomhusmatematik får du med en mängd olika material till exempel träsiffror, matematiska tecken, hopprep, enmetersrep, våg, sifferkonor.

Till materialet får du en lärarhandledning där förslag på olika övningar inom matematik finns som ni kan arbeta med utomhus i er närmiljö. För att förenkla förståelsen har bland annat 36-leken och uppdragskorten bildstöd med inprint-bilder.

Med utlåningsmaterialet kan ni bland annat öva på de fyra räknesätten, likhetstecknets betydelse, mönster i talföljder, lägesord, geometriska figurer, uppskattning av vikt, hur olika räknesätt kan symboliseras med olika saker, mätning och mycket mer.

Materialet i Utomhusmatematik är utformat efter det centrala innehållet i kursplanen i matematik för åk 1–3 och åk 4–6 men går även att använda i förskola och anpassad grundskola.

Webbägg i ryggsäck

Ett webbägg och en flugsvamp.

Utforska mikrovärlden med det digitala mikroskopet Webbägget.

Med fem webbägg får du möjlighet till spännande utforskning. Anslut Webbägget till din lärplatta och använd den kostnadsfria appen 'Xploview'. Med upp till 42 gångers förstoring kan eleverna utforska och fördjupa sig i allt från bladstrukturer till insekters detaljer. Det är en ögonöppnare för vetenskap och naturkunskap!

Den trådlösa och uppladdningsbara designen gör det enkelt att använda och ta med sig överallt, vilket ger dig friheten att utforska varje hörn av klassrummet eller naturen.

Lekplatsfysiklåda

Bokas via mejl eller telefon

Lekplatsfysik är ett utlåningsmaterial som du lånar över dagen och som handlar om kraft och rörelse. Du kan med fördel låna materialet i samband med ett besök i Upptechs experimenthall och använda lådan på Kålgårdens lekplats som ligger i anslutning till Upptech.

Lekplatsen erbjuder många möjligheter att studera fysik med hela kroppen och du kan själv undersöka några av fysikens grundläggande principer. Materialet i Lekplatsfysiklådan är tänkt att vara ett stöd för dig som lärare om du vill testa att utgå från en lekplats i din undervisning.

Boka lådan kostnadsfritt under en dag. Du hämtar upp lådan i Upptechs reception vid avtalad tid. Kontakta Upptech om du vill låna Lekplatsfysiklådan vid ert besök. Då bokar vi in lådan i vår kalender på den aktuella dagen.

Handledning till lekplatsfysiklådan skickas ut med mejl tillsammans med bokningsbekräftelsen.

Kontakt
Lovisa Gunnarsson
Tfn 036-10 26 80
E-post lovisa.gunnarsson@jonkoping.se