Jönköpings kommun

Utlåningsmaterial för skolor och förskolor

Bluebot med en karta.

Upptech erbjuder lådor med utlåningsmaterial för kommunala skolor och förskolor i Jönköpings kommun. Vi erbjuder temalådor i robotprogrammering och lådor med material från Naturskolan. Lådorna bokas enkelt i en bokningskalender där alla lediga tider läggs in.

Det är kostnadsfritt för kommunala skolor och förskolor i Jönköpings kommun att låna lådorna. Vi kan inte erbjuda friskolor eller skolor från annan kommun att låna/hyra materialet. Lånetiden är max tre veckor från hämtningsdagen. Låntagaren ansvarar för att materialet hämtas och återlämnas till Upptech inom den avtalade tiden.

Så här bokar du utlåningsmaterialet

Allt utlåningsmaterial bokas i kalendrar där du kan söka bokningsbara dagar. Det finns ett begränsat antal dagar för varje utlåningsmaterial. Alla bokningsbara tider är inlagda i kalendern. Du hittar länkknappar till bokningskalendrarna längst ner på denna sida.

Blue-Bot (f)

Blue-Bot grundläggande programmering

Den här lådan riktar sig mot dig som vill börja med programmering från grunden. Lådan passar för F-3 men lämpar sig även för de som vill börja med programmering.
Eleverna får prova på analog programmering och programmering av roboten Blue-Bot. Appen Blue-Bot introduceras också som gör det möjligt att fortsätta även efter det att lådan återlämnats. Lådan innehåller en pärm med förslag på övningar för både analog programmering och robotar samt tillhörande kopieringsunderlag och inplastade pilkort.

Innehåll i lådan:
6 st Blue-Bot, laddningsplatta med strömadapter, pärm, 3 st skattkartor med uppdragskort (med eller utan text) och inplastade pilkort (läraruppsättning+ 3 st elevuppsättningar).

Utlåning gäller för kommunala skolor i Jönköpings kommun

Det är kostnadsfritt för kommunala skolor i Jönköpings kommun att låna lådorna. Lånetiden är max tre veckor från hämtningsdagen. Låntagaren ansvarar för att materialet hämtas och återlämnas till Upptech inom den avtalade tiden.

Bokning

Lådorna bokas i en kalender där du kan söka bokningsbara dagar. Det finns ett begränsat antal dagar för varje utlåningsmaterial så var ute i god tid.

Vi kan inte erbjuda friskolor eller skolor från annan kommun att låna/hyra materialet.

WeDo 2.0 (åk 1-3) och Blue-Bot (åk F-3)

WeDo 2.0

Bygg din robot och programmera den!

10st lådor Lego WeDo 2.0 med motor samt olika sensorer finns för utlåning. WeDo byggs och programmeras med dator eller iPad. Färdiga lektionsupplägg följer också med lådan. För elever från åk 1.

Elevdatorer alternativt iPads behövs för programmering- följer ej med lådan.

Innehåll i lådan:
10 st kompletta WeDo 2.0-lådor finns för utlåning.


Blue-Bot grundläggande programmering

Den här lådan riktar sig mot dig som vill börja med programmering från grunden. Lådan passar för F-3 men lämpar sig även för de som vill börja med programmering.
Eleverna får prova på analog programmering och programmering av roboten Blue-Bot. Appen Blue-Bot introduceras också som gör det möjligt att fortsätta även efter det att lådan återlämnats. Lådan innehåller en pärm med förslag på övningar för både analog programmering och robotar samt tillhörande kopieringsunderlag och inplastade pilkort.

Innehåll i lådan:
6 st Blue-Bot, laddningsplatta med strömadapter, pärm, 3 st skattkartor med uppdragskort (med eller utan text) och inplastade pilkort (läraruppsättning+ 3 st elevuppsättningar).

Utlåning gäller för kommunala skolor i Jönköpings kommun

Det är kostnadsfritt för kommunala skolor i Jönköpings kommun att låna lådorna. Lånetiden är max tre veckor från hämtningsdagen. Låntagaren ansvarar för att materialet hämtas och återlämnas till Upptech inom den avtalade tiden.

Bokning

Lådorna bokas i en kalender där du kan söka bokningsbara dagar. Det finns ett begränsat antal dagar för varje utlåningsmaterial så var ute i god tid.

Vi kan inte erbjuda friskolor eller skolor från annan kommun att låna/hyra materialet.

Dash robotprogrammering (åk 4-6)

Programmera med Dash

Den här lådan riktar sig mot dig som vill komma i gång med programmering med Dash-robotar. För elever från åk 4.

Upptech erbjuder utlåning av Dash-robotar samt förslag på övningar i en komplett låda. Du lånar lådan i 3 veckor.

Lärplattor behövs för programmering med Dash – följer ej med lådan. Ladda ner apparna GO och Blockly i förväg. Du hittar dem i kommunens app ”Hub”.

Innehåll i lådan:

6 Dash-robotar
12 Öronbrickor
USB-laddningsstation där du kan ladda 6 Dash-robotar.
En pärm med förslag på övningar.

Det finns två lådor för utlåning, Dash 1 och Dash 2. Lådorna kan lånas var för sig.

Utlåning gäller för kommunala skolor i Jönköpings kommun

Det är kostnadsfritt för kommunala skolor i Jönköpings kommun att låna lådorna. Lånetiden är max tre veckor från hämtningsdagen. Låntagaren ansvarar för att materialet hämtas och återlämnas till Upptech inom den avtalade tiden.

Bokning

Lådorna bokas i en kalender där du kan söka bokningsbara dagar. Det finns ett begränsat antal dagar för varje utlåningsmaterial så var ute i god tid.

Vi kan inte erbjuda friskolor eller skolor från annan kommun att låna/hyra materialet.

Micro:bit, WeDo 2.0 och BlueBot (anpassad grundskola)

Micro:bit grundkurs

Kom igång med programmering med micro:bits! Upptech erbjuder nu utlåning av micro:bits samt lektionsmateriel i en komplett låda. Innehållet riktar sig mot elever från åk 4. Du lånar lådan i 3 veckor.

Innehåll i lådan:
15 st micro:bit med batteripack
1 st pärm med fem färdiga lektionsupplägg

Micro:bit fortsättning

Fortsätt med programmering med micro:bits. Upptech erbjuder utlåning av micro:bits samt lektionsmateriel i en komplett låda. Innehållet riktar sig mot elever från åk 4 till åk 9. Du lånar lådan i 3 veckor.

Innehåll i lådan:
15 st micro:bit med batteripack
1 st pärm med fem färdiga lektionsupplägg
Lysdioder, summer och krokodilkablar

WeDo 2.0

Bygg din robot och programmera den!

10st lådor Lego WeDo 2.0 med motor samt olika sensorer finns för utlåning. WeDo byggs och programmeras med dator eller iPad. Färdiga lektionsupplägg följer också med lådan. För elever från åk 1.

Elevdatorer alternativt iPads behövs för programmering- följer ej med lådan.

Innehåll i lådan:
10 st kompletta WeDo 2.0-lådor finns för utlåning.

Blue-Bot grundläggande programmering

Den här lådan riktar sig mot dig som vill börja med programmering från grunden. Lådan passar för F-3 men lämpar sig även för de som vill börja med programmering.
Eleverna får prova på analog programmering och programmering av roboten Blue-Bot. Appen Blue-Bot introduceras också som gör det möjligt att fortsätta även efter det att lådan återlämnats. Lådan innehåller en pärm med förslag på övningar för både analog programmering och robotar samt tillhörande kopieringsunderlag och inplastade pilkort.

Innehåll i lådan:
6 st Blue-Bot, laddningsplatta med strömadapter, pärm, 3 st skattkartor med uppdragskort (med eller utan text) och inplastade pilkort (läraruppsättning+ 3 st elevuppsättningar).

Utlåning gäller för kommunala skolor i Jönköpings kommun

Det är kostnadsfritt för kommunala skolor i Jönköpings kommun att låna lådorna. Lånetiden är max tre veckor från hämtningsdagen. Låntagaren ansvarar för att materialet hämtas och återlämnas till Upptech inom den avtalade tiden.

Bokning

Lådorna bokas i en kalender där du kan söka bokningsbara dagar. Det finns ett begränsat antal dagar för varje utlåningsmaterial så var ute i god tid.

Boka utlåningslådor här»» Länk till annan webbplats.

Kikare - låda med tillbehör

Innehåll:
Tubkikare inkl stativ (2 st)
Handkikare
Fågelböcker

En låda med allt du behöver för att titta på fåglar. Förutom kikare så finns det även övningar och böcker med i lådan.

Vi kan inte erbjuda friskolor eller skolor från annan kommun att låna/hyra materialet.

Ryggsäck - skogen i skolan

Innehåll:
Ryggsäcken innehåller material för att ha utomhuslektioner som handlar om skogen. Övningarna berör skolämnen som svenska, matematik, NO, biologi, geografi, engelska, idrott och hälsa.

Materialet består av inplastade övningar, småkrypsnyckel, läromedel från Skogen i skolan, ritblock, färgpennor, måttband, tidtagarur, fältflora, röjsnöre, snitselband, kompass, luppar, relaskop, lektionsplanering, faktablad och frågeformulär.

De 15 övningar som följer med i ryggsäcken är tänkta att genomföras som en så kallad spindelövning. I centrum av ett område står pedagogen som fungerar som "spindeln i nätet". Grupperna gör övningar och går tillbaka till "spindeln" för att redovisa svaret. Därefter får de en ny övning. Flera andra förslag på aktiviteter om skog och träd finns med i ryggsäcken.

Materialet vänder sig framförallt till elever i årskurs 4-6, men är fullt anpassningsbart till lägre och högre åldrar. Det följer med förslag på övningar för förskolan, årskurs 1-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9.

Vi kan inte erbjuda friskolor eller skolor från annan kommun att låna/hyra materialet.

Småkrypslådan

Innehåll:
Insektsböcker
Luppburkar
Insektssugar
Brickor
Dukar
Planscher med dag- och nattfjärilar
Paraplyer (för fångst)
Burkar
Förnasåll

Innehållet i lådan är utrustning du behöver både för att fånga in småkryp och för att förvara dem under den stunden ni tittar på dem. Det följer med en instruktion för hur förnasållet används och även en instruktion för hur insektssugarna fungerar. Komplettera gärna med att låna Naturskolans webbägg för närmare undersökning av djuren.

Vi kan inte erbjuda friskolor eller skolor från annan kommun att låna/hyra materialet.

Svenskalådor

Innehåll:
Bokstäver från A-Ö (träbokstäver)
ABC-matta, tältpinnar
ABC koner
Blandade övningar och bokstavskort
Pennor, kuvert, block

Övningar till materialet finns med i lådorna. Arbeta med bokstäver och ord på olika sätt.

Vi kan inte erbjuda friskolor eller skolor från annan kommun att låna/hyra materialet.

Utomhusmatematik

Siffror och övningar till matematik utomhus

Innehåll:

I utlåningsmaterialet i utomhusmatematik får du med en mängd olika material t.ex. träsiffror, matematiska tecken, hopprep, enmetersrep, våg, sifferkonor med mera.

Till materialet får du en lärarhandledning där förslag på olika övningar inom matematik finns som ni kan arbeta med utomhus i er närmiljö. För att förenkla förståelsen har bland annat 36-leken och uppdragskorten bildstöd med inprint-bilder.

Med utlåningsmaterialet kan ni bland annat öva på de fyra räknesätten, likhetstecknets betydelse, mönster i talföljder, lägesord, geometriska figurer, uppskattning av vikt, hur olika räknesätt kan symboliseras med olika saker, mätning och mycket mer.

Användning av matematiklådorna möjliggör arbete med merparten av punkterna i det centrala innehållet i matematik både i förskoleklass, 1-3 och 4-6 (både grundskola och i den anpassade grundskolan). Många av övningarna i utlåningsmaterialet i matematik går även att använda i förskolan.

Vi kan inte erbjuda friskolor eller skolor från annan kommun att låna/hyra materialet.

Webbägg i ryggsäck

Innehåll:
Webbägg/digitalt mikroskop (5 st)

(Observera att förskola/skola måste ha tillgång till egna Ipads samt den kostnadsfria appen ”xploview” för att kunna använda webbäggen)

Webbäggen ansluts till en lärplatta. Det förstorar upp till 42 gånger och ger en fin skärpa. Titta på naturföremål eller småkryp. Webbägget är trådlöst och uppladdningsbart.

Vi kan inte erbjuda friskolor eller skolor från annan kommun att låna/hyra materialet.

Lekplatsfysiklåda

Lekplatsfysik är ett utlåningsmaterial som handlar om kraft och rörelse. Kan med fördel användas på lekplatsen i Upptechs närområde.

Lekplatsen erbjuder många möjligheter att studera fysik med hela kroppen och själv undersöka några av fysikens grundläggande principer. Lådan Lekplatsfysik är tänkt att vara ett stöd för dig som lärare om du vill testa att utgå från en lekplats i din undervisning.

Boka lådan under en dag. Det är kostnadsfritt.

I lådan finns praktiskt material samt lektionsupplägg kring lekplatsfysik utifrån kraft och rörelse. Använd lådan på lekplatsen som ligger i anslutning till Upptech (Kålgårdens lekplats).

Handledning till lekplatsfysiken skickas ut med mejl tillsammans med bokningsbekräftelsen.

Du bokar lådan genom att ringa Upptech på tfn 036- 10 60 77.


Temats koppling till Lgr 22

I centralt innehåll för naturorienterande ämnen årskurs 1–3:

  • Tyngdkraft, tyngdpunkt, jämvikt, balans och friktion som kan upplevas och observeras vid lek och rörelse.
  • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

I centralt innehåll för Teknik årskurs 1–3:

  • Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla mekanismer, till exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som används i samband med detta.

I centralt innehåll för Fysik årskurs 4–6:

  • Krafter och rörelser som kan observeras och mätas i vardagssituationer.
  • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.


Temats koppling till de globala målen

  • Mål 4. God utbildning för alla
  • Mål 5. Jämställdhet
  • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Kontakt
Lovisa Gunnarsson
Tfn 036-10 26 80
E-post lovisa.gunnarsson@jonkoping.se