Jönköpings kommun

Naturskolan i Jönköping, för förskola och F-6

En kotte med en insekt på

På Naturskolan undervisar vi ute i naturen. Eleverna använder sina sinnen och upplevelser i lärandet. Naturskolan har teman för grupper från förskolan upp till årskurs 6.

Naturskolans logotyp

Vad är en Naturskola?

Naturskola är ett uttryck för arbetssättet ”att lära in ute”. För oss är det självklart att vi lär oss bäst om naturen i naturen. Men också att använda naturen som en plats för lärande i alla skolämnen.

Pedagogiken bygger på ett aktivt lärande där elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. Eleverna blir engagerade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig i skolan då kunskapen förankras i verkligheten. Utomhusaktiviteter svetsar också samman klassen till en grupp som samarbetar bättre även i klassrummet.

Genom utomhuspedagogiken knuten till skolans styrdokument får eleverna en rik och inspirerande lärmiljö. I naturen kan de hitta ett eget sätt att lära sig saker och nå sina kunskapsmål.

Barnen blir så lugna av att vara i naturen. De är helt annorlunda då.
Lärare i årskurs 2

Naturskolans platser

Gör lektionen som en utflykt och lär känna en annan miljö genom att välja någon av Naturskolans två fasta platser. Det finns en vid gruvan i Taberg och en vid John Bauers park vid Rocksjön i Jönköping. Vid båda platser finns det ett väderskydd, toalett och grillplats.

Vi kan också ha lektionen vid er egna skola eller förskola, där ni får möjlighet att fördjupa kunskaperna om platsen hemma. En del tycker det är tryggare att välja den egna miljön.

Framkörningsavgift tillkommer

Vill ni att Upptech ska komma ut till er egna skola eller till Naturskolans plats vid gruvan i Taberg så tillkommer en framkörningsavgift på 200 kronor när vi använder Upptechs bil.

Fortbildning

Vi erbjuder fortbildning för förskollärare och grundskolelärare inom utomhuspedagogik. Exempel på fortbildning är Digital ute och Räkna UTe.

Läs mer om våra fortbildningar för pedagoger

Naturskolans utlåningsmaterial

Naturskolan i Jönköping har material och utrustning som pedagoger i förskolor och skolor i Jönköpings kommun kan låna kostnadsfritt. Kontakta Naturskolan för mer information om utlåningsmaterialet.

Kontakt Naturskolan
Ann Stolsner
Tfn 036- 10 22 72
E-post ann.stolsner@jonkoping.se