Jönköpings kommun

Hållbar utveckling - Agenda 2030

De globala målen Agenda 2030 illustration.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är ett samlat grepp för att skapa ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och utveckling världen över. På Upptech inkluderar vi globala mål i verksamheten.

Agenda 2030 består av 17 globala mål med 169 delmål som ska ses som odelbara. Inget mål kan uppnås på bekostnad av ett annat. Det innebär att de tre dimensionerna av hållbarhet – ekonomisk, social och ekologisk – är jämlika.

Sveriges kommuner har ett gemensamt uppdrag att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen.

Agenda 2030 på Upptech

I vår experimenthall finns en avdelning där vi informerar om de globala målen för hållbar utveckling och vi åskådliggör dem med hjälp av bland annat informationsblad, filmer, stora stapelbara kuber, ett digitalt matbord samt utvalda foton från Hungry Planet, what the world eats.

I vårt arbete kopplar vi de globala målen för hållbar utveckling till våra skolteman och fortbildningar. Vissa av temana kan kopplas till flera av de 17 globala målen. Vi tydliggör detta genom under respektive skoltema kontinuerligt skriva vilket eller vilka av de globala målen som kan kopplas till det. Detta är ett pågående arbete.