Jönköpings kommun

Om Upptech

Upptechflagga mot en blå himmel.

Upptech är ett av tjugo Science Centers som finns i Sverige och det enda i sitt slag i Jönköpings län. I Upptech ingår även verksamheterna Ekobussen, Naturskolan, KomTek och NTA.

Upptech är medlem i FSSC - Föreningen Svenska Science Centers. Upptechs uppdrag är att öka intresset för naturvetenskap och teknik för barn och unga.

Upptech är en del av Jönköpings kommun

Upptech har Jönköpings kommun som huvudman. Verksamheten finansieras till största delen av statliga och kommunala bidrag. Grundskolor och gymnasier som tillhör Jönköpings kommun kan besöka Upptechs experimenthall utan kostnad. Skolor från andra kommuner, vuxenutbildning och friskolor betalar entréavgift.

Detta ingår i Upptech

Förutom vår experimenthall med ett 80-tal experimentstationer ingår även verksamheterna Ekobussen, Naturskolan, KomTek - kommunal teknik- och entreprenörsskola och NTA - naturvetenskap och teknik för alla.

Upptechs nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ett nyhetsbrev med vad som är på gång hos oss. Vill du vara uppdaterad och vara med på vår sändlista kontaktar du oss på telefon eller via e-post.

Kontakta Upptech

Tfn 036- 10 60 77 (kontorstid kl 8-16)
E-post upptech@jonkoping.se