Jönköpings kommun

Ekobussen, för åk 7-9 och gymnasiet

Ekobussen utomhus i solsken.

Ekobussen, som är en del av Upptech, är en verksamhet med undervisning utomhus för högstadiet och gymnasiet i Jönköpings kommun. Målet är att väcka nyfikenhet och intresse för naturen och sprida kunskap om ekologiska samband och miljövårdsfrågor. Här använder eleverna sina sinnen och upplevelser i lärandet.

Ekobussens logotyp

En exkursionsdag med Ekobussen blir oftast en hel skoldag där tid för medhavd lunch är inplanerad. Bussen hämtar upp eleverna vid skolan och kör ut till en plats i naturen med ett särskilt tema för dagen som är överenskommet innan med skolan. Ekobussen tar max 34 elever inklusive lärare.

Anmälningar till exkursioner

Inför varje läsår läggs ett exkursionsschema. Till grund för schemat ligger skolornas intresseanmälningar och i god tid inför varje läsår kan skolorna anmäla sitt intresse. Har du en tilldelad exkursionsdag skickar du in en exkursionsanmälan senast två veckor innan exkursionen ska äga rum. Länk till anmälningsformulär finns på V-klass och på Upptechs sidor på intranätet.

Vi vill att den medföljande läraren ska ha fått viktig information inför en utedag med Ekobussen. Denna information finns i teamet på V-klass, läs mer om teamet nedan.

Ekobussen vänder sig till kommunala skolor i Jönköpings kommun.

Ekobussen på intranätet och på V-klass

Du som är lärare i Jönköpings kommun och kontaktperson på skolan för Ekobussens exkursioner behöver gå med i ett team på V-klass som heter Team Ekobussen. Där finns aktuella dokument, anmälningslänkar och löpande information. Information finns också på Upptechs sida på Intranätet.

Välkommen ut i naturen med oss på Ekobussen!

Kontakt
Barbro Jarl
Tfn 036- 10 23 33
E-post barbro.jarl@jonkoping.se