Jönköpings kommun

Ekobussen, för åk 7-9 och gymnasiet

En bussförare i Ekobussen.

Ekobussen, som är en del av Upptech, vill väcka nyfikenhet och intresse för naturen och sprida kunskap om ekologiska samband och miljövårdsfrågor.

Ekobussens logotyp

Ekobussen genomför exkursioner för högstadie- och gymnasieelever i Jönköpings kommun. Ekobussens förare är utbildade lärare som har stor erfarenhet av fältundervisning. Ekobussen tar max 34 passagerare (elever inkl. lärare).

Anmälningar till exkursioner

Inför varje läsår läggs ett exkursionsschema. Till grund för schemat ligger skolornas intresseanmälningar och god tid inför varje läsår kan skolorna anmäla sitt intresse. Har du en tilldelad exkursionsdag skickar du in en exkursionsanmälan senast två veckor innan exkursionen ska äga rum. Du hittar länk till formuläret nedan på denna sida. Anmälningarna går direkt till Ekobussens ansvariga.

Inför exkursionen

Den lärare som följer med klassen är ansvarig och för- och efterarbete. Läraren ska även se tilll att eleverna är rätt klädda, har med sig matsäck och ved till eventuell korvgrillning. För att få största utbyte av en sådan här dag skall den både för- och efterarbetas i den ordinarie undervisningen. I fält ligger tyngden på ett aktivt undersökande arbetssätt.

Kontakt
Barbro Jarl
Tfn 036- 10 23 33
E-post barbro.jarl@jonkoping.se