Jönköpings kommun

Projekt MOST

Logotype för projekt MOST.

EU-projektet MOST står för "Meaningful Open Schooling Connects Schools to Communities". Upptech deltar i projektet tillsammans med Jönköping University.

EU-flaggan.

Projektet startade den 1 september 2020 och pågår under 36 månader. Det är 23 lärosäten och universitet från tio europeiska länder som deltar och Upptech är tillsammans med Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) på Jönköping University (JU) de enda deltagarna från Sverige.

Ett projekt för forskning och innovation

För att hålla jämna steg i vår snabbt föränderliga tekniska era behöver Europas arbetsmarknad kvalificerade anställda inom alla vetenskapsrelaterade sektorer och på alla professionella nivåer för att säkerställa dess framtida välstånd och konkurrenskraft (text ur Proposal 11/8 2019).

... vetenskaplig utbildning, innovation och praxis måste bli mer lyhörd för samhällets behov och ambitioner och återspegla dess värderingar. De bör återspegla den vetenskap som medborgarna och samhället behöver och stödja människor i alla åldrar och talanger för att utveckla positiva attityder till vetenskap (Hazelkorn et al. 2015).

Upptechs roll

Målet med projektet är att väcka intresse för teknik och naturkunskap hos skolungdomar. Förhoppningen är att satsningen ska leda till att fler barn och ungdomar väljer en teknisk eller naturvetenskaplig karriärbana, vilket på längre sikt kan öka antalet forskare inom ämnena i Europa. Upptech kommer i projektet att arbeta mot detta uppsatta mål.

Detta projekt har fått finansiering från Europeiska unionens Horizon 2020 - forskning och innovation
program enligt bidragsavtal nr 871155.