Jönköpings kommun

Spillmaterial som resurs

Olikfärgade skivor.

Upptechs engagemang för hållbarhet har gjort att vi har startat ett samarbete med lokala företag för att få ta del av deras spillmaterial och använda det i vår verksamhet.

Alla företag får spill- och restmaterial i olika stor mängd och försöker säkert göra något bra av det. Kanske återanvänds det på något sätt men en del skickas troligtvis till återvinningscentraler. Men är det så att företagens spill skulle kunna användas till något annat? Det slängs stora mängder material trots all kunskap som finns om konsekvenserna av vårt resursslöseri.

På Upptech köper vi idag in nytt material som används i våra experiment, byggen och laborationer. Det känns som ett slöseri med material och resurser och vi vill göra något åt det. Vi ser rest- och spillmaterial som en kreativ resurs där endast fantasin sätter gränser.

Vilka material är vi intresserade av?

Trä, skivmaterial, fanér, läder, tyg, akryl, rundstavar, hjul, led-lister, knappar, ringar, metallfjädrar, metallbrickor, spik, skruv, mutter, bult, kugghjul, remskivor, papper, kartong, wellpapp. Vi kommer säkert också hitta mängder med olika material barnen kan bygga och dekorera med. Våra byggen kan också anpassas efter vilket material vi får in.

Inspiration från ReMida

Vi har blivit inspirerade av ReMida i Skillingaryd som är ett kreativt, kommunalt återanvändningscenter. ReMida har en utbyggd verksamhet som bygger på en god samverkan från ett 80-tal lokala företag som bidrar med en del av sitt spillmaterial.

Kontakt
Linda Samuelsson, ansvarig KomTek Jönköping
Tfn 036- 10 23 35
E-post linda.samuelsson@jonkoping.se