Jönköpings kommun

Företag som stödjer Upptech

Tygbitar, snöre och knappar.

Vår förfrågan efter spillmaterial har fått ett fantastiskt gensvar och vi har fått hämta mycket användbart material.

Tygbitar, snöre, knappar och två borstar.

Vi riktar ett stort TACK till de företag som generöst delar med sig av sitt spillmaterial! Det kommer till nytta i vårt verksamhet och det bidrar samtidigt till en hållbar utveckling där mer material tas till vara.

Träbitar och rundstav.

Har du spillmaterial att skänka till Upptech?

Har ditt företag spillmaterial som skulle kunna användas i vår verksamhet? Tveka inte att kontakta Upptech, se kontaktuppgifter.

Kontakt
Linda Samuelsson, ansvarig KomTek Jönköping
Tfn 036- 10 23 35
E-post linda.samuelsson@jonkoping.se