Jönköpings kommun

Fortbildning i teknik för fritidslärare

Byggmaterial på ett bord.

Upptech erbjuder fritidslärare en fortbildning i praktiskt byggande med tekniska konstruktioner under läsåret 23/24.

På Upptech har vi under många år byggt roliga och kreativa konstruktioner med barn och ungdomar på KomTeks fritidskurser. Den kunskap de tar med sig från kurserna bidrar till deras måluppfyllelse i skolan. Alla barn går inte på KomTek men vi strävar mot att alla barn ska få möjlighet till en kreativ lärmiljö där de utforskar tillsammans och hittar lösningar på tekniska problem.

Upptech erbjuder fortbildning i praktiskt byggande

Upptech erbjuder därför dig som är fritidslärare en fortbildning i praktiskt byggande med tekniska konstruktioner under läsår 23/24.

I verksamheten eftersträvas en tillgänglig lärmiljö som införlivar ett språkutvecklande arbete och ger förutsättningar för lärande genom en social-fysisk och pedagogisk miljö, som samspelar utifrån barnets och elevens behov och förutsättningar (Ur Jönköpings kommuns språkplan).

Byggandet främjar det entreprenöriella lärandet

Genom att bygga med eleverna kan läraren få med flera delar av det centrala innehållet för fritidshemmet i Lgr22 samt att det är ett naturligt sätt att främja elevens språkutveckling. Arbetssättet innehåller lärande om material, verktyg, olika tekniker och begrepp inom flera teknikområden.

Det blir också ett naturligt sätt att träna på det entreprenöriella lärandet genom behovet av att lösa ett problem som eleven eller elevgruppen ser.

Kursupplägg

Fritidslärarna kommer till Upptech för en halvdags byggande inklusive en kort bakgrund, teori, stöd i litteraturen samt styrdokument.

Vi pratar om material, inköp och restmaterial samt presenterar många olika byggen. Därefter får deltagarna bygga så mycket de hinner, byggmaterial ingår i kursen. Vi är två kursledare från Upptech vid varje tillfälle.

Datum

Tisdag förmiddag vecka 43, 45 och 46 ht 2023.
Onsdag förmiddag vecka 10, 11 och 12 vt 2024.

Tid

Kl 08.30-12.00.

Kostnad

Pris per halvdag 350 kronor/person inklusive fika.

Gruppstorlek

Minst 8 personer och max 16 personer per tillfälle.

Uppföljning

Om intresse finns så håller vi gärna i en andra fortbildningsträff där du får möjlighet att testa fler byggen.

Anmälan

Anmäl till fortbildningen på denna sida via länkknappen med namnet Anmälan Fortbildning i teknik för fritidslärare.

Kontakt:
Linda Samuelsson, verksamhetsledare KomTek
E-post linda.samuelsson@jonkoping.se
Tfn 036- 10 23 35