Jönköpings kommun

Workshopsserie i programmering - våren 2024

Fyra personer sitter runt en dator. Bild från Skolverkets webbplats.

På uppdrag av Skolverket erbjuder Upptech - Jönköping Science Center en workshopsserie med introduktion och handledning i programmering.

Workshopserien bygger på Skolverkets webbkurser Om programmering och Att programmera med spåren Scratch och Micro:Bit.

Workshopsserien erbjuder ett extra stöd till Skolverkets webbkurser genom att varva teori med praktiskt arbete och möjlighet till kollegialt utbyte och lärande. Mellan träffarna genomför ni olika uppgifter från webbkurserna.

Några kommentarer från tidigare deltagare:

Bra upplägg, den har fått mig att börja våga programmera med eleverna.

Skönt med hjälp när det var lite klurigt.

Innehåll och mål

Kursen lägger grunden för fortsatt arbete med att skapa, läsa, felsöka, testa och förbättra programkod, samt att reflektera över hur programmering kan användas i undervisningen.

Delkursen Om programmering

Om programmering är en grundläggande webbkurs. Workshopserien riktar sig i första hand till förskollärare och lärare i årskurs F-3, lärare i fritidshem, lärare i matematik eller teknik i årskurs 4–6 och lärare i anpassad grundskola årskurs 1–6. Andra lärare som vill lära sig grunderna i programspråken kan delta i mån av plats.

Inga förkunskaper i programmering krävs för att gå kursen.

Delkursen Att programmera

Kursen Att programmera omfattar spåren Scratch eller Micro:Bit där du väljer ett av spåren.

Workshopsserien riktar sig i första hand till lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurs 4–9, gymnasiet, anpassad grundskola/gymnasieskola samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Workshopsserien är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.

Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematik- eller tekniklärare. Inga förkunskaper i programmering krävs men det är en fördel om deltagarna har gått Skolverkets webbkurs Om programmering eller har motsvarande kunskaper.

Kostnad och utrustning

Utbildningen är kostnadsfri. Workshopsserien finansieras av Skolverket. De deltagandes huvudmän/rektorer ansvarar för att skapa förutsättningar för lärares kompetensutveckling genom att avsätta tid och se till att utrustning finns.

Anmälan

Workshopsserien erbjuds till lärare på både kommunala och fristående verksamheter. Lärarna anmäler sig själva via anmälningslänken. Deltagandet ska vara sanktionerat av rektor.

Anmälan görs via den gröna länkknappen på denna sida. Det finns totalt 30 platser. Sista anmälningsdag är förlängd till den 22/3.

Tid och plats för workshops

Fyra workshops genomförs under våren 2024.

Träff 1:
Tisdagen 9/4 - digitalt för samtliga spår

Träff 2:
Måndagen den 29/4 (Om programmering)

Tisdagen den 30/4 (Scratch)

Torsdagen den 2/5 (Micro:bit)

Träff 3:
Måndagen den 20/5 (Micro:bit)

Tisdagen den 21/5 (Om programmering)

Onsdagen den 22/5 (Scratch)

Träff 4:
Måndagen den 3/6 (Scratch)

Tisdagen den 4/6 (Micro:bit)

Onsdagen den 5/6 (Om programmering)

Tid för samtliga träffar: kl.15-16.30

Plats: Första träffen är digital och de följande tre träffarna genomförs på plats på Upptech.

På Skolverkets hemsida finns mer information om workshopserien, se under rubriken Länkar.

Kontakt

Marcus Burghauser
e-post marcus.burghauser@jonkoping.se
tfn 036 -10 24 52