Jönköpings kommun

Sortergårdssafari

Skolklasser i alla årskullar får boka sortergårdssafari. Eleverna bussas ut till en sortergård där de får upptäcka sortergårdens Big Five.

Med sortergårdens Big Five avses fraktionerna farligt avfall, restavfall, isolering, elavfall och metaller.

Tanken med dessa sortergårdssafaris är att barnen ska på ett roligt sätt få lära sig om återvinning, avfall, källsortering, kretsloppet och vad människor kan bidra med för att förbättra miljön.

Arbetet med sortergårdssafari har pågått sedan 2019 och kommer fortsätta även under 2022. Det innebär att många barn och elever deltagit och lärt sig mer om hur vi kan förbättra miljön, en värdefull kunskap som barnen förhoppningsvis bär med sig hela livet.

En aktivitet inom MOST-projektet 2021 och 2022.