Jönköpings kommun

Avfallsfilmer 2023

Unga affärsinriktade gymnasieelever har tävlat med egenproducerade filmer i en filmfestival. Filmerna handlar om hur viktigt det är att återvinna avfall – en betydelsefull kunskap för eleverna i sitt kommande yrkesliv.

Gymnasielever i årskurs 1 från Thoréns Business School i Jönköping, har bekantat sig med olika sorters avfall under ett studiebesök på sortergården. Eleverna har fördjupat sig ännu mer i avfallshantering och bildat grupper som presenterar ett avfallsslag i en egenproducerad film.

Projektet som vi kallar ” Avfalls-akuten” har resulterat i fem filmer om: Restavfall, metall, el-avfall, farligt avfall och plast. Under en avslutande filmfestival presenterade grupperna sitt arbete och sin film.

Filmen om restavfall vann

En jury bestående av representanter från Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University, Upptech, Thoréns Business School Jönköping och June Avfall & miljö, utsåg den vinnande filmen som var filmen om restavfall.

En aktivitet inom MOST-projektet 2023.