Jönköpings kommun

Avfallsfilmer 2021

Unga affärsinriktade gymnasieelever har tävlat med egenproducerade filmer i en filmfestival. Filmerna handlar om hur viktigt det är att återvinna avfall – en betydelsefull kunskap för eleverna i sitt kommande yrkesliv.

Tillsammans med June Avfall & Miljö har gymnasielever från Thoréns Business School i Jönköping, bekantat sig med olika avfallsslag på sortergården. Därefter har eleverna fördjupat sig ännu mer i avfallshantering och bildat grupper som presenterar varsitt avfall i en egenproducerad film. Filmerna tar upp mat- och restavfall, metall, el, farligt avfall och plast.

Filmfestival

Filmerna deltog i en filmfestival som affärsgymnasiet arrangerade fredagen den 25 september 2020, där filmen om restavfall utsågs som vinnare.

En aktivitet inom MOST-projektet 2020.