Jönköpings kommun

Temalådor NTA

NTA-lådor som är staplade på varandra.

Upptech fungerar som bas för NTA och här samordnas och packas all den utrustning som ingår i NTA.

En NTA-ansvarig lärare på varje skola beställer temalådor från Upptech och AMA distribuerar temalådorna till respektive skola.

Temalådorna lånas av skolan under en termin. AMA levererar lådorna till skolan i början av terminen och hämtar lådorna i slutet av terminen. Temalådorna till tema Mönster och algebra och Testa teknik lånas under ett helt år.

Har du frågor gällande materialet kan du vända dig till Jönköpings kommuns NTA-samordnare.

Kontaktperson
Mia Vilsek, NTA-samordnare
Tfn 036-10 23 32
E-post maria.vilsek@jonkoping.se