Jönköpings kommun

Utbildning NTA

NTA-utbildningen är uppbyggd i tre steg. Tillsammans bildar dessa delar en helhet.

Som ny NTA-lärare går du först en introduktionsutbildning. Sedan väljer du ett av NTA:s teman och går en temautbildning och därefter har du möjlighet att delta i NTA-träffar. Här finns information om de tre delarna.

Introduktionsutbildning

Kompetensutvecklingen inleds med en gemensam introduktion för nya lärare. Introduktionsutbildningen kan du gå vare sig du bestämt dig för att börja arbeta med NTA eller om du bara är nyfiken och vill veta mer.

Temautbildning

När du valt att arbeta med ett NTA-tema är temautbildningen obligatorisk.

Temautbildningen äger rum i början av terminen under en heldag och leds av en utbildad och erfaren NTA-utbildare som själv undervisat elever i aktuellt tema. Under dagen ges tillfälle att prova de laborationer eleverna ska genomföra under terminen och även utrymme för didaktiska diskussioner. Dessutom diskuteras olika sätt att dokumentera samt hur du som pedagog kan stödja elevernas språk- och begreppsutveckling genom NTA-arbetet.

Lådorna levereras till skolorna innan temautbildningen med allt material som behövs för att genomföra det laborativa arbetet. Varje deltagare på utbildningen får sin egen lärarhandledning så du kan göra minnesanteckningar och planera arbetet med temat.

NTA-träff

NTA-träffen har olika innehåll varje termin och är en kontinuerlig kompetensutveckling för lärare. Innehållet varierar och kan vara en föreläsning, work-shop eller studiebesök.

Kontaktperson
Mia Vilsek, NTA-samordnare
Tfn 036-10 23 32
E-post maria.vilsek@jonkoping.se