Jönköpings kommun

Samarbete med näringslivet NTA

NTA arbetar för att barn och elever i Jönköpings kommun ska komma i kontakt med naturvetenskap och teknik redan i de tidiga årskurserna, för att möta näringslivets behov av framtida kompetens.

Genom att samarbeta med näringslivet kan NTA praktiskt visa våra elever nyttan av sin kunskap.

Bli samarbetspartner

NTA erbjuder samarbetsmöjligheter för näringslivet, bland annat genom att sponsra de temalådor som barn och elever arbetar med eller ta emot studiebesök på sina företag.

Vill ert företag bli samarbetspartners till NTA, eller vill ni veta mer om samarbetsmöjligheter, är du välkommen att kontakta våra NTA-samordnare.

Kontakt
Maria Vilsek, regional samordnare NTA
Tfn 036-10 23 32
E-post maria.vilsek@jonkoping.se