Jönköpings kommun

Utkörning/upphämtning av temalådor

En NTA-lådas innehåll, illustration.

NTA-lådorna ska stå klara för hämtning den 15 december kl 8:00

Hoppas arbetet med NTA-temana flyter på bra!

NTA-lådorna hämtas in av AMA under 15-16 och 19 december. Alla lådor ska vara färdigpackade och inventerade kl 08:00 den 15 december och stå uppställda för avhämtning hos vaktmästaren eller annan bestämd plats.

Det innebär att ni i år har lite extra tid på er att göra lådorna klara för upphämtning. Vi är tacksamma om ni respekterar dessa datum då det underlättar mycket för oss.

Skulle någon ändå missa detta meddelar man mig och ordnar transporten själv. Alla lådor måste vara hos oss på Upptech för ompackning senast 19 december. Ungdomarna som arbetar med att fylla på lådorna börjar arbeta redan samma dag.

Observera att vi inte hämtar upp lådor till temana Jämföra och mäta, Testa teknik och Mönster och algebra förrns till sommaren. Dessa lådor är ute på skolorna hela läsåret. Är ni klara med ett av dessa teman och vill skicka tillbaka en låda sätter ni en lapp med texten ”klar” under etiketten på lådan. Då vet vi att den inte skickats tillbaka av misstag.

Tack på förhand!

Kontaktperson
Mia Vilsek, NTA-samordnare
Tfn 036-10 23 32
E-post maria.vilsek@jonkoping.se