Jönköpings kommun

Teman för förskola

Utklädda lärare som hund och fladdermus vid ett berg.

Vi har en rad olika teman som är utformade för förskolan. Vi skräddarsyr även teman och temadagar efter era önskemål. Välkomna att höra av er!

Alla teman är anpassade och utformade efter förskolans läroplan.

Bang & Lufsen, ljudtema (f)

För barn från 5 år.

Träffa figurerna Bang & Lufsen som visar experiment och förklarar vad ljud är, hur det uppstår och hur vi uppfattar ljud. Temat innehåller teater och experimenterande i Upptechs experimenthall samt i grupprum.

 • Max 16 barn
 • Tid: 60 minuter

Temats koppling till Lpfö 18

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Britta Bi och Hanna Humla (f) Naturskolan

OBS! Detta tema erbjuds endast under april-juni samt augusti-oktober.

För barn från 4 år. Besök utomhus vid er förskola eller i John Bauers park, Jönköping.

I temat Britta Bi och Hanna/Hubbe Humla får barnen bland annat lära sig om ekosystemtjänsten pollinering. Förutom att testa att vara pollinatörer får de även lära sig hur arbetsbin kommunicerar med varandra genom dans och rörelse. Under temat får barnen även göra ett enkelt insektshotell samt en bi/humlevattnare som ni kan ha på förskolan.

 • Max 25 barn
 • Tid: 50 minuter

Temats koppling till Lpfö18

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.
 • Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet
 • Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Brum Brum (f)

För barn från 4 år.

Under månaderna maj-oktober har vi temat Brum Brum i trafikparken. Vi startar med en kort teoristund där vi pratar om vanliga trafikmärken. Sex barn åt gången kör bilarna och övriga barn är gående trafikanter. I slutet får alla barn varsitt körkort.

 • Max 12 barn
 • Tid: 50 minuter

Temats koppling till Lpfö 18

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Kemidraken Berta (f)

För barn från 5 år.

Draken Berta älskar när det bubblar och pyser och blir olika färger i hennes experiment. Berta längtar efter att göra experimenten tillsammans med barnen. Barnen får hjälpa Berta att förbereda en fest för drakarna i Draklandet. Om vi har tur visar hon barnen hur hon sprutar eld.

 • Max 16 barn
 • Tid: 50 minuter

Temats koppling till Lpfö 18

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Maggan Magnet (f)

För barn från 3 år. Går att få som besök på den egna förskolan.

Träffa Maggan Magnet som berättar om vem hon är och som lär er om hur magnetism fungerar. Ni får göra undersökningar och experiment med magnetism tillsammans med Maggan. Avslutningsvis får alla tillverka ett magnetfiskespö som ni får ta med hem.

 • Max 20 barn
 • Tid: 50 minuter

Temats koppling till Lpfö 18

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Solkatten söker efter regnbågen (f)

För barn från 4 år. Går att få som besök på den egna förskolan.

Vi undersöker ljusets egenskaper och experimenterar tillsammans med Solkatten och tittar på alla hennes häftiga prylar. Barnen får även tillverka en liten sak som de får ta med sig hem.

 • Max 20 barn
 • Tid: 45 minuter

Temats koppling till Lpfö 18

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Programmering (f)

För barn från 4 år. Går att få som besök på den egna förskolan.

Vad är programmering och hur fungerar det? På ett lekfullt sätt lär ni er hur programmering fungerar. Med hjälp av Blue-Bots lär ni er grunderna i blockprogrammering. Ni får lösa olika uppdrag med hjälp av "Skattkartan" eller i "Blue-Bot-staden". Detta tema kan genomföras på Upptech, på den egna skolan eller digitalt på Teams (kräver tillgång till egna Blue-Bots eller från utlåningsmaterial).

utlåningsmaterial).

 • Max 20 barn
 • Tid: 60 minuter

Temats koppling till Lpfö 18

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Rymdsagan (f)

För barn från 4 år.

Träffa prinsessan Andromeda eller hjälten Perseus som berättar en rymdsaga för er. Vi gör ett kort besök i vårt planetarium för att se på några stjärnbilder. Med hjälp av programvaran Open Space tittar vi även på månen och på jorden. Efter besöket i planetariet tillverkar barnen varsin rymdpryl som de får ta med hem.

 • Max 16 deltagare inkl. vuxna i planetariet
 • Tid 50 min

Temats koppling till Lpfö 18

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

 

Temats koppling till de Globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet
 • Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap

Rädda världen (f) Naturskolan

Barnen får hjälpa Energitjuven att lära sig att göra rätt och att spara energi. Vi lär oss om matsvinn, sopsortering och transporter. Energitjuven verkar inte riktigt ha koll på läget. Barnen måste hjälpa Energitjuven att göra rätt så att vi inte slösar med varken energi eller resurser. Temat handlar om hållbar utveckling och ger ökad kunskap om vad vi kan göra för miljön, både i förskolan och hemma.

Temat Rädda världen erbjuds från hösten 2022 och är anpassat för förskolans 5-6-åringar och förskoleklass. Maxantal 15 barn.

Tidsåtgång
Temat tar totalt 60 min.

 

Temats koppling till Lpfö18

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.
 • Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

 

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 7. Hållbar energi för alla
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet
 • Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13. Bekämpa klimatförändringar

Upptech
Tfn 036-10 60 77
E-post upptech@jonkoping.se

Kontaktperson
Ulrika Franke
Tfn 036-10 64 97
E-post ulrika.franke@jonkoping.se