Jönköpings kommun

Teman för gymnasiet

En glödlampa med ett grönt blad inuti.

Vi har en rad olika teman som är utformade för gymnasiet. Vi skräddarsyr även teman och temadagar efter era önskemål. Välkomna att höra av er!

Måla med Python (gy)

På ett lekfullt och kreativt sätt lär ni er grunderna i textprogrammering med Python. I temat guidas ni att måla olika figurer genom att programmera en ”Turtle” på skärmen. Temat riktar sig till främst till nybörjare inom textprogrammering.

 • Max 20 elever
 • Tid: 60 minuter


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Programmera med Scratch (gy)

I detta tema lär ni er grunderna i programmering genom att använda Scratch. Med hjälp av datorer skapar ni ett enkelt dataspel där ni själva bestämmer hur spelet ska se ut och vad det ska handla om.

 • Max 20 elever
 • Tid: 80 minuter

Temat kan bokas flera gånger med en ökad progression.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 5. Jämställdhet.
 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Programmera med LEGO robotar (gy)

Ett skoltema där eleverna får lära sig programmera en LEGO-robot med hjälp av dess motorer och sensorer. Programmeringen görs med block och uppgifternas svårighetsgrad kan enkelt anpassas för både individ och grupp. Inga förkunskaper krävs.

 • Max 20 elever
 • Tid: 60 minuter

Temat kan bokas flera gånger med en ökad progression.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Programmera med micro:bit (gy)

Ett tema där ni får prova programmering med hjälp av micro:bit. Ni lär er grunderna och får tillämpa dem i spännande utmaningar. Inga förkunskaper krävs. Uppgifternas svårighetsgrad anpassas efter individ och grupp.

 • Max 20 elever
 • Tid: 60 minuter

Temat kan bokas flera gånger med en ökad progression.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Universum (gy)

Med programvaran Open Space har vi möjlighet att se och besöka olika platser i universum. Du som lärare har möjlighet att kontakta oss innan temat om det är något speciellt du vill att vi fokuserar på.

 • Max 16 deltagare inkl. vuxna i planetariet
 • Tid: 50 minuter

Temats koppling till Lgy 11

LGY22 Naturkunskap 2:

 • Universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens sammansättning.
 • Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Upptäckter och framsteg inom till exempel medicin, energi och materialutveckling ur historiska, nutida och framtida perspektiv.
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt och estetiska upplevelser kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Temats koppling till de Globala målen

 • Mål 3. God hälsa och välbefinnande
 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastrukturer
 • Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap.

Upptech
Tfn 036-10 60 77
E-post upptech@jonkoping.se

Kontaktperson
Ulrika Franke
Tfn 036-10 64 97
E-post ulrika.franke@jonkoping.se