Jönköpings kommun

Teman för gymnasiet

En glödlampa med ett grönt blad inuti.

Vi har en rad olika teman som är utformade för gymnasiet. Vi skräddarsyr även teman och temadagar efter era önskemål. Välkomna att höra av er!

Energi, hållbar utveckling (gy)

Vi har arbetat fram ett tema kring energi och hållbar utveckling, anpassat efter läroplanen för Naturkunskap 1/Fysik 1. Under lektionen får eleverna möjlighet att diskutera hur energifrågan berör vår vardag på många olika sätt. I ett stationssystem finns modeller av olika former för energiproduktion, vilka diskuteras och undersöks i ett ämnesövergripande fokus.

 • Max 30 elever
 • Tid: 90 minuter

Temats koppling till Lgy 11
I centralt innehåll för Naturkunskap 1:

 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

I centralt innehåll för Fysik 1:

 • Arbete, effekt, potentiell energi och rörelseenergi för att beskriva olika energiformer: mekanisk, termisk, elektrisk och kemisk energi samt strålnings- och kärnenergi.
 • Energiprincipen, entropi och verkningsgrad för att beskriva energiomvandling, energikvalitet och energilagring.
 • Termisk energi: inre energi, värmekapacitet, värmetransport, temperatur och fasomvandlingar.
 • Elektrisk energi: elektrisk laddning, fältstyrka, potential, spänning, ström och resistans.
 • Kärnenergi: atomkärnans struktur och bindningsenergi, den starka kraften, massa-energiekvivalensen, kärnreaktioner, fission och fusion.
 • Energiresurser och energianvändning för ett hållbart samhälle.
 • Ställningstaganden i samhällsfrågor utifrån fysikaliska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 7. Hållbar energi för alla.
 • Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
 • Mål 11. Hållbara städer och samhällen.

Måla med Python (gy)

En fyrkant ritad i Python.

På ett lekfullt och kreativt sätt lär ni er grunderna i textprogrammering med Python. I temat guidas ni att måla olika figurer genom att programmera en ”Turtle” på skärmen. Temat riktar sig till främst till nybörjare inom textprogrammering.

 • Max 20 elever
 • Tid: 60 minuter


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Programmera med Scratch (gy)

I detta tema lär ni er grunderna i programmering genom att använda Scratch. Med hjälp av datorer skapar ni ett enkelt dataspel där ni själva bestämmer hur spelet ska se ut och vad det ska handla om.

 • Max 20 elever
 • Tid: 80 minuter

Temat kan bokas flera gånger med en ökad progression.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 5. Jämställdhet.
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet.

Programmera med LEGO robotar (gy)

Ett skoltema där eleverna får lära sig programmera en LEGO-robot med hjälp av dess motorer och sensorer. Programmeringen görs med block och uppgifternas svårighetsgrad kan enkelt anpassas för både individ och grupp. Inga förkunskaper krävs.

 • Max 20 elever
 • Tid: 60 minuter

Temat kan bokas flera gånger med en ökad progression.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 5. Jämställdhet.
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet.

Programmera med micro:bit (gy)

Ett tema där ni får prova programmering med hjälp av micro:bit. Ni lär er grunderna och får tillämpa dem i spännande utmaningar. Inga förkunskaper krävs. Uppgifternas svårighetsgrad anpassas efter individ och grupp.

 • Max 20 elever
 • Tid: 60 minuter

Temat kan bokas flera gånger med en ökad progression.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 5. Jämställdhet.
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet.

Universum (gy)

Med programvaran Open Space har vi möjlighet att se och besöka olika platser i universum. Du som lärare har möjlighet att kontakta oss innan temat om det är något speciellt du vill att vi fokuserar på.

 • Max 16 deltagare inkl. vuxna i planetariet
 • Tid: 50 minuter

Temats koppling till Lgy 11

LGY22 Naturkunskap 2:

 • Universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens sammansättning.
 • Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Upptäckter och framsteg inom till exempel medicin, energi och materialutveckling ur historiska, nutida och framtida perspektiv.
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt och estetiska upplevelser kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Upptech
Tfn 036-10 60 77
E-post upptech@jonkoping.se

Kontaktperson
Ulrika Franke
Tfn 036-10 64 97
E-post ulrika.franke@jonkoping.se