Jönköpings kommun

Teman för åk F-3

En grön låtsasdrake och många provrör

Vi har en rad olika teman som är utformade för för förskoleklass till årskurs 3. Vi skräddarsyr även teman och temadagar efter era önskemål. Välkomna att höra av er!

Bang & Lufsen, ljudtema (åk F-2)

Träffa figurerna Bang & Lufsen som visar experiment och förklarar vad ljud är, hur det uppstår och hur vi uppfattar ljud. Temat innehåller teater och experimenterande i Upptechs experimenthall samt i grupprum.

 • Max 16 barn
 • Tid: 60 minuter

 

Temats koppling till Lgr 22

I centralt innehåll för naturorienterande ämnen årskurs 1–3:

 • Människans upplevelser av ljud med hjälp av olika sinnen.
 • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Centralt innehåll för förskoleklassen

 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

 

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Brum Brum (F)

Under månaderna maj-oktober har vi Brum Brum i trafikparken. Vi startar med en kort teoristund där vi pratar om vanliga trafikmärken. Sex barn åt gången kör bilarna och övriga barn är gående trafikanter. I slutet får alla barn varsitt körkort.

 • Max 12 barn
 • Tid: 50 minuter

Temats koppling till Lpfö 18

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Centralt innehåll för förskoleklassen

 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Genom solsystemet med astronauten (åk 1-3)

Ni hälsas välkomna i teatern av en figur från den grekiska mytologin. Astronauten gör en praktisk övning med eleverna om månens faser innan ni beger er till vårt planetarium. Med hjälp av programvaran Open Space får ni besöka månen och planeterna i vårt solsystem. Ni lär er om vad människan har gjort, gör nu och vill göra i framtiden i rymden.

 • Max 16 deltagare inkl. vuxna i planetariet
 • Tid: 60 minuter

Temats koppling till Lgr 22

Centralt innehåll NO åk.1-3

Kraft och rörelse:

 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser. Människan i rymden.

Systematiska undersökningar:

 • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.
 • Några berättelser om hur naturvetenskaplig kunskap vuxit fram.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 3. God hälsa och välbefinnande.
 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Kemidraken Berta (F)

Draken Berta älskar när det bubblar och pyser och blir olika färger i hennes experiment. Berta längtar efter att göra experimenten tillsammans med barnen. Barnen får hjälpa Berta att förbereda en fest för drakarna i Draklandet. Om vi har tur visar hon barnen hur hon sprutar eld.

 • Max 20 barn
 • Tid: 50 minuter

 

Temats koppling till Lgr 22

 • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.
 • Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter eller sjunker i vatten. Hur material kan återvinnas.
 • Några blandningar och hur de kan delas upp i sina olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Centralt innehåll för förskoleklassen

 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.

 

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Programmera med Blue-Bot (åk F-3)

Vad är programmering och hur fungerar det? På ett lekfullt sätt lär ni er hur programmering fungerar. Ni får lösa olika uppdrag med hjälp av "Skattkartan" eller i "Blue-Bot-staden" . Med hjälp av Blue-Bots lär ni er grunderna i blockprogrammering. Detta tema kan genomföras på Upptech, på den egna skolan eller digitalt på Teams (kräver tillgång till egna Blue-Bots eller från utlåningsmaterial).

 • Max 20 barn
 • Tid: 60 minuter


Temats koppling till Lgr 22

I centralt innehåll för Teknik årskurs 1–3:

 • Styrning av föremål med programmering.

I centralt innehåll för matematik årskurs 1–3:

 • Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Programmera med Lego WeDo (åk 1-3)

Grundkurs: Vi bygger och programmerar en WeDo-robot för att lösa en uppgift. Eleverna får följa en ritning för att konstruera sin robot från grunden. Sedan får de lägga till nödvändig kod så att roboten kan utföra enklare uppdrag.

Fortsättningskurs: Utifrån ett uppdrag ska vi hjälpa till att lösa ett miljöproblem. Enkel blockprogrammering kombinerat med hållbar utveckling! Detta tema kan genomföras på Upptech, på den egna skolan eller digitalt på Teams (kräver tillgång till utlåningsmaterialet WeDo).

 • Max 20 barn
 • Tid: 60 minuter


Temats koppling till Lgr 22

I centralt innehåll för Teknik årskurs 1–3:

 • Styrning av föremål med programmering.

I centralt innehåll för matematik årskurs 1–3:

 • Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Programmera med Scratch Junior (åk 1-3)

Att komma igång med programmering på iPad eller annan lärplatta. ScratchJr är ett program där yngre barn på ett enkelt och lekfullt sätt lär sig grunderna i att programmera. Detta tema kan genomföras på Upptech, på den egna skolan eller digitalt på Teams.

 • Tid: 60 minuter

Temats koppling till Lgr 22

I centralt innehåll för Teknik årskurs 1–3:

 • Styrning av föremål med programmering.
 • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och digitala modeller.

I centralt innehåll för matematik årskurs 1–3:

 • Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Rädda världen (F)

Temat Rädda världen och energitjuven.

Går att få som besök utomhus vid er skola eller i John Bauers park, Jönköping.

Barnen får hjälpa Energitjuven att lära sig att göra rätt och att spara energi. Vi lär oss om matsvinn, sopsortering och transporter. Energitjuven verkar inte riktigt ha koll på läget. Barnen måste hjälpa Energitjuven att göra rätt så att vi inte slösar med vare sig energi eller resurser. Temat handlar om hållbar utveckling och ger ökad kunskap om vad vi kan göra för miljön, både i förskolan och hemma.

 • Max 20 barn
 • Tid: 60 minuter

Temats koppling till Lgr 22

Syfte:

 • Undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.
 • Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.

Centralt innehåll:

 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet
 • Mål 7. Hållbar energi för alla
 • Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13. Bekämpa klimatförändringar

Solkatten söker efter regnbågen (åk F-1)

Vi undersöker ljusets egenskaper och experimenterar tillsammans med Solkatten och tittar på alla hennes häftiga prylar. Barnen får även tillverka en liten sak som de får ta med sig hem.

Max 20 barn

Tid: 45 min.


Temats koppling till Lgr 22

I centralt innehåll för naturorienterande ämnen årskurs 1–3:

 • Människans upplevelser av ljus med hjälp av olika sinnen.
 • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

I centralt innehåll för Teknik årskurs 1–3:

 • Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

Centralt innehåll för förskoleklassen

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Upptech
Tfn 036-10 60 77
E-post upptech@jonkoping.se

Kontaktperson
Ulrika Franke
Tfn 036-10 64 97
E-post ulrika.franke@jonkoping.se