Jönköpings kommun

Teman för åk F-3

En grön låtsasdrake och många provrör

Vi har en rad olika teman som är utformade för för förskoleklass till årskurs 3. Vi skräddarsyr även teman och temadagar efter era önskemål. Välkomna att höra av er!

Brum Brum (F)

Under månaderna maj-oktober har vi Brum Brum i trafikparken. Vi startar med en kort teoristund där vi pratar om vanliga trafikmärken. Sex barn åt gången kör bilarna och övriga barn är gående trafikanter. I slutet får alla barn varsitt körkort.

 • Max 12 barn
 • Tid: 50 minuter

Temats koppling till Lpfö 18

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Kemidraken Berta (F)

Draken Berta älskar när det bubblar och pyser och blir olika färger i hennes experiment. Berta längtar efter att göra experimenten tillsammans med barnen. Barnen får hjälpa Berta att förbereda en fest för drakarna i Draklandet. Om vi har tur visar hon barnen hur hon sprutar eld.

 • Max 20 barn
 • Tid: 50 minuter

 

Temats koppling till Lgr 22

 • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.
 • Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter eller sjunker i vatten. Hur material kan återvinnas.
 • Några blandningar och hur de kan delas upp i sina olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

 

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Programmera med Blue-Bot (åk F-3)

Vad är programmering och hur fungerar det? På ett lekfullt sätt lär ni er hur programmering fungerar. Ni får lösa olika uppdrag med hjälp av "Skattkartan" eller i "Blue-Bot-staden" . Med hjälp av Blue-Bots lär ni er grunderna i blockprogrammering. Detta tema kan genomföras på Upptech, på den egna skolan eller digitalt på Teams (kräver tillgång till egna Blue-Bots eller från utlåningsmaterial).

 • Max 20 barn
 • Tid: 60 minuter


Temats koppling till Lgr 22

I centralt innehåll för Teknik årskurs 1–3:

 • Styrning av föremål med programmering.

I centralt innehåll för matematik årskurs 1–3:

 • Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Programmera med Lego WeDo (åk 1-3)

Grundkurs: Vi bygger och programmerar en WeDo-robot för att lösa en uppgift. Eleverna får följa en ritning för att konstruera sin robot från grunden. Sedan får de lägga till nödvändig kod så att roboten kan utföra enklare uppdrag.

Fortsättningskurs: Utifrån ett uppdrag ska vi hjälpa till att lösa ett miljöproblem. Enkel blockprogrammering kombinerat med hållbar utveckling! Detta tema kan genomföras på Upptech, på den egna skolan eller digitalt på Teams (kräver tillgång till utlåningsmaterialet WeDo).

 • Max 20 barn
 • Tid: 60 minuter


Temats koppling till Lgr 22

I centralt innehåll för Teknik årskurs 1–3:

 • Styrning av föremål med programmering.

I centralt innehåll för matematik årskurs 1–3:

 • Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Programmera med Scratch Junior (åk 1-3)

Att komma igång med programmering på iPad eller annan lärplatta. ScratchJr är ett program där yngre barn på ett enkelt och lekfullt sätt lär sig grunderna i att programmera. Detta tema kan genomföras på Upptech, på den egna skolan eller digitalt på Teams.

 • Tid: 60 minuter

Temats koppling till Lgr 22

I centralt innehåll för Teknik årskurs 1–3:

 • Styrning av föremål med programmering.
 • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och digitala modeller.

I centralt innehåll för matematik årskurs 1–3:

 • Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Rymden, Lilla björn, Orion och Astronauten (åk 1-3)

Vi träffar några välkända stjärnbilder som berättar om sig själva. Vi gör en praktisk övning för att få förståelse för några av våra himlakroppars rörelse. Uppe i planetariet berättar Astronauten om vår galax, stjärnornas liv och vad en stjärna egentligen är. Ni får höra berättelser om några stjärnbilder ur den grekiska mytologin.

 • Max 16 deltagare inkl. vuxna i planetariet
 • Tid: 50 minuter

Temats koppling till Lgr 22
I centralt innehåll för Naturorienterande ämnen årskurs 1-3:

 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser. Människan i rymden.
 • Några berättelser om hur naturvetenskaplig kunskap vuxit fram.

Temats koppling till de globala målen

 • Mål 3. God hälsa och välbefinnande.
 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Solkatten söker efter regnbågen (åk F-1)

Vi undersöker ljusets egenskaper och experimenterar tillsammans med Solkatten och tittar på alla hennes häftiga prylar. Barnen får även tillverka en liten sak som de får ta med sig hem.

Max 20 barn

Tid: 45 min.


Temats koppling till Lgr 22

I centralt innehåll för naturorienterande ämnen årskurs 1–3:

 • Människans upplevelser av ljus med hjälp av olika sinnen.
 • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

I centralt innehåll för Teknik årskurs 1–3:

 • Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Upptech
Tfn 036-10 60 77
E-post upptech@jonkoping.se

Kontaktperson
Ulrika Franke
Tfn 036-10 64 97
E-post ulrika.franke@jonkoping.se