Jönköpings kommun

Teman för anpassad grundskola

Ett stort provrör det står Upptech på.

Vi anpassar alla våra teman efter elevers behov och förutsättningar och tar gärna emot grupper från anpassad grundskola.

Alla teman, både på Upptech och på Naturskolan, är anpassade och utformade efter både Lgr22 och Lgra22. Vi anpassar teman efter era önskemål.

Vi har sett att teman med programmering brukar vara väldigt uppskattat och det är teman som även är enkla att individanpassa efter varje elev.

Vi skräddarsyr våra teman och temadagar efter era önskemål. Naturskolans teman går också bra att anpassa till eleverna.

Temat Från tallrik till potta erbjuds endast för anpassad grundskola.

Ring gärna om ni vill ha tips på fler teman!

Från tallrik till potta (anpassad grundskola)

Vi möter Digestiva som är vår egen mat och tarmkanal. Digestiva har mycket att berätta om både mat och om vad som händer i kroppen när vi ätit. Eleverna får följa och hjälpa en köttbulles väg från tallriken till pottan.

 • Max 15-20 elever
 • Tid: Ca. 50 min

Temats koppling till Lgra 22

I centralt innehåll för naturorienterande ämnen 1-3:

 • Några av människans organ, deras namn och översiktliga funktion.
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, värme, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • Betydelsen av kost, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

I centralt innehåll för naturorienterande ämnen 4-6:

 • Några av människans organ, deras namn, utseende, placering och funktion.
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av kost, sömn, hygien, motion och beroendeframkallande medel.

I centralt innehåll för naturorienterande ämnen 7-9:

 • Några av människans organ och organsystem och deras utseende, placering och funktion.
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av kost, sömn, hygien, motion, stress och beroendeframkallande medel. Hur hälsoproblem kan begränsas.
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan.

I centralt innehåll för idrott och hälsa 1-3:

 • Lekar och andra enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus

I centralt innehåll för idrott och hälsa 4-6:

 • Lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.

I centralt innehåll för idrott och hälsa 7-9:

 • Sammansatta motoriska grundformer och komplexa rörelser i lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.


Temats koppling till de globala målen

 • Mål 3. Hälsa och välbefinnande
 • Mål 4. God utbildning för alla
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet

Upptech
Tfn 036-10 60 77
E-post upptech@jonkoping.se

Kontaktperson
Ulrika Franke
Tfn 036-10 64 97
E-post ulrika.franke@jonkoping.se